Wzrosła liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych

zus zasilki
Fot. ZUS

W okresie od września do listopada oddziały ZUS w województwie śląskim wypłaciły ponad 16 tys. zasiłków pogrzebowych. W analogicznych miesiącach ubiegłego roku liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych była niższa o około 3,4 tys.

We wrześniu i październiku ubiegłego roku ZUS w całym kraju wypłacił 56 tys. zasiłków pogrzebowych, w analogicznym okresie tego roku wypłacono ich przeszło 62 tys., czyli ponad 6 tys. więcej. Natomiast w województwie śląskim w okresie od września do października 2020 r. wypłacono prawie 9,8 tys. , a rok wcześniej 8,5 tys. zasiłków pogrzebowych. Największy wzrost wypłaty zasiłków pogrzebowych w naszym województwie nastąpił w listopadzie tego roku. Oddziały ZUS wypłaciły ponad 6,2 tys. zasiłków pogrzebowych, podczas gdy w listopadzie 2019 r. – 4,1 tys.

- reklama -

Zasiłek pogrzebowy to zwrot poniesionych kosztów pogrzebu. O wypłatę świadczenia mogą się ubiegać nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także osoby czy organizacje, które poniosły koszty związane z pochówkiem. Może to być np. sąsiad osoby zmarłej, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł, choć nie w każdym przypadku. – Jeżeli pogrzeb organizuje członek rodziny, zasiłek przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wysokość poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizuje ktokolwiek inny np. dom pomocy społecznej, zasiłek jest wypłacany w wysokości poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, nie wyższych jednak niż 4 tys. zł – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W sytuacji, gdy koszty pokryje więcej niż jedna osoba, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Natomiast jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie 4 tys. zł.

ZUS pomoże przy formalnościach

Aby usprawnić procedury i zminimalizować formalności w tych przykrych dla rodziny i bliskich okolicznościach, jeśli do wniosku o zasiłek pogrzebowy nie został dołączony akt zgonu, to ZUS pozyska go we własnym zakresie z Urzędu Stanu Cywilnego. Tym samym klient nie będzie musiał go dostarczać w formie papierowej. Trzeba pamiętać o tym, że ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej. – Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu zgonu, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane zmarłego, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy tj. imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejscowość zgonu – tłumaczy rzeczniczka.

Statystyka wypłat zasiłków pogrzebowych w woj. śląskim

W okresie od września do listopada oddziały ZUS w województwie śląskim wypłaciły ponad 16 tys. zasiłków pogrzebowych. W analogicznych miesiącach ubiegłego roku liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych była niższa o około 3,4 tys. i wyniosła 12,6 tys. Największy wzrost liczby zasiłków pogrzebowych jesienią tego roku nastąpił w listopadzie. To wówczas w województwie śląskim wypłacono ponad 6,2 tys. zasiłków pogrzebowych, podczas gdy w listopadzie 2019 r. takich wypłat było 4,1 tys. W niektórych oddziałach wzrost liczby wypłat w listopadzie był o kilkaset świadczeń wyższy niż poprzednim roku, ale były też oddziały, gdzie był on nawet dwukrotnie wyższy.

Oddział ZUS Bielsko-Biała Chorzów Częstochowa Rybnik Sosnowiec Zabrze
 
wrzesień 2019 r. 550 645 543 757 704 853

 

wrzesień 2020 r. 609 863 588 890 801 1163
październik 2019 r. 553 894 591 859 767 776

 

październik 2020 r. 724 1001 574 908 955 709
listopad 2019 r. 496 691 483 814 737 897
listopad 2020 r. 1080 956 731 1156 1055 1258

 

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj