Racibórz: Konkurs ofert na zadania z zakresu rozwoju gospodarczego

Praca
Praca

Zadania polegają m.in. na prowadzeniu i świadczeniu usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych na rzecz przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej.

Prezydent Miasta Racibórz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na 2021 r. Kwota zaplanowana na realizację tego rodzaju zadania to łącznie 150 000 zł.

- reklama -

Rodzaj zadania:
– prowadzenie i świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych na rzecz przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej zlokalizowanego przy ul. Króla Stefana Batorego 7,
– organizacja wizyt studyjnych w raciborskich zakładach pracy,
– organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość oraz lokalny.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

Termin składania ofert upływa 28 grudnia.

Szczegóły w zarządzeniu.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj