Usuwanie śniegu i sopli niezbędne dla bezpieczeństwa

sople lodu zima dach
Fot. pixabay.com

Właściciele i zarządcy budynków zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu. Konieczne jest odśnieżanie dachu oraz usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych.

Aktualne warunki atmosferyczne mogą spowodować uszkodzenie budynku lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

- reklama -

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących, a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwraca się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Śląski Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane), oraz kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli, podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Telefon interwencyjny „Akcja zima” w sezonie 2020/2021 w  sprawie dróg wojewódzkich i powiatowych: powiat raciborski – 32 430 12 41.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj