Radni Rycka i Kuliga przepytują prezydenta w sprawie aquaparku

Paweł Rycka i Michał Kuliga
Radni Paweł Rycka i Michał Kuliga. Zdjęcie archiwalne

Michał Kuliga oraz Paweł Rycka złożyli interpelację do prezydenta, w której zadali mu kilkanaście pytań o kwestie związane z  projektowaniem, budową i eksploatacją H2Ostróg. – Od 2018 roku jest Pan prezydentem Miasta, proszę o podanie konkretnych działań w ramach których miała być „poprawiona” sytuacja aquaparku, proszę nie wymieniać konferencji prasowych, informacji internetowych, działań piarowych – czytamy w interpelacji.

Przypomnijmy, prezydent Dariusz Polowy zapowiedział modernizacją aquaparku H2Ostróg. Jego zdaniem naprawa jest konieczna, a obecna sytuacja obiektu to zaniedbania jego poprzednika. Prace naprawcze aquaparku planowane są na pierwszy kwartał 2021 roku. – Niestety mimo ogromnej sumy jaką wydano obiekt boryka się z nawracającymi problemami z utrzymaniem odpowiednich parametrów jakości wody, co skutkuje wyłączaniem z użytkowania poszczególnych niecek, a nawet całego obiektu. Wynikają one z wad technicznych i powodują spadek zaufania klientów do aquaparku. Aby nie dopuścić do sytuacji takiej jak pod koniec 2018 roku, kiedy to obiekt zamknięto na 2 tygodnie, konieczna jest modernizacja systemu uzdatniania. Inwestycję należy przeprowadzić jak najszybciej. Warto wykorzystać sytuację w której z uwagi na obowiązujące obostrzenia wywołane pandemią obiekt wyłączony jest z użytkowania – informował niedawno prezydent. Więcej tutaj: Prezydent Polowy zapowiada remont H2Ostróg za 1,1 mln zł

- reklama -

Teraz radni Michał Kuliga oraz Paweł Rycka skierowali do włodarza szereg pytań, m.in. o dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami, o to, czy inwestycja została odebrana pod względem sanitarnym przez Sanepid oraz czy został opracowany nowy projekt technologii oczyszczania wody basenowej. Pełna treść interpelacji poniżej.

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji aquaparku H2Ostróg:

1. W którym roku została opracowana dokumentacja projektowa? Kiedy rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji?

2. Czy dokumentacja projektowa zawierała część dot. technologii oczyszczania wody basenowej?

3. Czy dokumentacja zawierała klauzulę, że jest wykonana zgodnie ze sztuką oraz, że może służyć celowi w jakim została wykonana, lub podobną?

4. Czy dokumentacja projektu budowlanego i wykonawczego została wykonana zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami i normami? Jeśli została wykonana wbrew przepisom, to proszę o wskazanie jakie przepisy zostały naruszone oraz w jakim zakresie.

5. Czy na etapie realizacji inwestycji były dokonywane zmiany w dokumentacji? Czym te zmiany były powodowane? Czy dokonane zmiany posiadały stosowne protokoły konieczności, a jeśli nie posiadały to w jakim zakresie? Czy do zmian w trakcie realizacji inwestycji były sporządzane protokoły konieczności z akceptacją/zgodą projektanta, wykonawcy, inspektora nadzoru i inwestora?

6. Czy dokonywane zmiany na etapie realizacji miały wpływ na obniżenie jakości obiektu/technologii/bezpieczeństwa? Jeśli miały, to proszę o przedstawienie dokumentów w tej sprawie wraz z opinią projektanta, inspektora nadzoru oraz inwestora jakiego zakresu i w jakim stopniu nastąpiła zmiana parametrów „na gorsze”. Czy dokonane zmiany były zgodne z obowiązującymi przepisami?

7. Proszę o podanie daty odbioru technicznego (końcowego) inwestycji budowy aquaparku.

8. Czy w protokołach/dzienniku budowy/innym dokumencie są zapisy, że inwestycja została wykonana zgodnie z dokumentacją budowlaną i kto się pod tymi dokumentami podpisał (wykonawca/inspektor nadzoru/ projektant/inwestor?)?

9. Czy inwestycja została odebrana pod względem sanitarnym przez Sanepid? Jeśli tak, to proszę o podanie daty odbioru.

10. Czy w momencie odbioru inwestycji była ona zgodna z obowiązującymi przepisami budowlanymi, ppoż, technicznymi i sanitarnymi? Jeśli nie była zgodna, to proszę o podanie z jakimi przepisami i w jakim zakresie?

11. Czy po oddaniu obiektu do eksploatacji były przeprowadzane przeglądy techniczne gwarancyjne i pogwarancyjne, przeglądy okresowe lub inne? Proszę o podanie informacji z którego protokołu (proszę o załączenie kserokopii) wynikła potrzeba zmiany lub opracowania nowej technologii basenu.

12. Czy zmieniły się normatywy/przepisy dot. jakości wody basenowej przed/w trakcie/po oddaniu obiektu do eksploatacji? Czy gdyby normy badania jakości się nie zmieniły woda basenowa w aquaparku spełniałaby te parametry? Jeśliby nie spełniała, to czy wynika to z błędu dokumentacyjnego, błędu wykonawczego czy błędu w eksploatacji obiektu?

13. W którym roku została opracowana pierwsza ekspertyza dot. technologii wody? Czy były wykonywane jakieś inne opracowania/ekspertyzy, jeśli tak to jakie i kiedy? Czy te kolejne ekspertyzy/opracowania potwierdzały zasadność wykonania koniecznych zmian? Czy te opracowania były opiniowane lub konsultowane z projektantem aquaparku zwłaszcza części technologicznej? Jeśli były konsultowane, to proszę o przedstawienie opinii projektantów, jeśli nie to dlaczego?

14. Od 2018 roku jest Pan prezydentem Miasta (tj. ponad dwa lata), proszę o podanie konkretnych działań w ramach których miała być „poprawiona” sytuacja aquaparku – proszę nie wymieniać konferencji prasowych, informacji internetowych, działań piarowych (spotkań, zdjęć, selfie i innych).

15. Czy został opracowany nowy projekt technologii oczyszczania wody basenowej? Jeśli tak, to w oparciu o jakie założenia, proszę podać nazwę dokumentu i rok powstania?

Mamy nadzieję, że odpowie Pan na wszystkie zadane pytania. Z konferencji prasowych, które Pan organizuje wynika, że zna Pan odpowiedzi na wszystkie z nich. Jednocześnie uważamy, że załączenie odpowiednich dokumentów potwierdzających stan faktyczny H2Ostróg nie powinien sprawiać żadnej trudności.

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj