Prezydent Polowy zapowiada remont H2Ostróg za 1,1 mln zł

– To konieczna naprawa, dzięki której osiągniemy bezpieczeństwo bakteriologiczne oparte o automatyzację procesów uzdatniania wody, prezentację parametrów wody on-line oraz co nie mniej istotne przywrócimy zaufanie klientów – uważa prezydent Dariusz Polowy.

Temat został omówiony przez prezydenta Dariusza Polowego na dzisiejszej konferencji prasowej. Jego zdaniem naprawa jest konieczna, a obecna sytuacja aquaparku to zaniedbania jego poprzednika. Prace naprawcze aquaparku planowane są na pierwszy kwartał 2021 roku. Okres prac przy zamkniętym obiekcie to 6 tygodni.

- reklama -

Poniżej prezentujemy oficjalne stanowisko Urzędu Miasta:

Wady techniczne H2Ostróg wymagają pilnej naprawy
Milion na naprawę, miliony na dalszą spłatę kredytu

1 maja 2014 roku oddano do użytku nowy aquapark. Jego budowa pochłonęła 30 i pół miliona złotych. Za czasów Mirosława Lenka Miasto zaciągnęło na ten cel kredyt, którego spłata zakończy się dopiero w 2022 roku. Na lata 2020-2022 do spłaty pozostało jeszcze 5 mln 100 tys zł.

Niestety mimo ogromnej sumy jaką wydano obiekt boryka się z nawracającymi problemami z utrzymaniem odpowiednich parametrów jakości wody, co skutkuje wyłączaniem z użytkowania poszczególnych niecek, a nawet całego obiektu. Wynikają one z wad technicznych i powodują spadek zaufania klientów do aquaparku. Aby nie dopuścić do sytuacji takiej jak pod koniec 2018 roku, kiedy to obiekt zamknięto na 2 tygodnie, konieczna jest modernizacja systemu uzdatniania. Inwestycję należy przeprowadzić jak najszybciej. Warto wykorzystać sytuację w której z uwagi na obowiązujące obostrzenia wywołane pandemią obiekt wyłączony jest z użytkowania.

– Chcąc przywrócić zaufanie klientów Aquaparku i poprawić bezpieczeństwo użytkowników jestem zdeterminowany, aby przeprowadzić tę konieczną naprawę jak najszybciej i tym samym naprawić zaniedbania mojego poprzednika. O tym, że urządzenia uzdatniania wody nie działają poprawnie wiadomo było już w maju 2018 roku. Wyniki zleconej wówczas ekspertyzy nie ujrzały jednak światła dziennego. Sprawę zamieciono pod dywan – uważa prezydent Dariusz Polowy.

Problem jakości wody

Od momentu ukazania się rozporządzenia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach H2Ostróg miał trudności w zakresie spełnienia tych norm. Występowały liczne przekroczenia po których konieczne było podjęcie działań naprawczych lub wyłączenie poszczególnych niecek z użytkowania do czasu poprawy parametrów. Wielokrotnie konieczne było wykonanie dodatkowych badań. W miarę upływu czasu problemy te stawały się coraz częstsze i  bardziej kosztowne (dodatkowa wymiana wody, chemia basenowa, dodatkowe środki dezynfekcyjne, zwiększona ilość i zakres badań). Pod koniec 2018 r. nastąpiło apogeum. Z powodu wykrycia bakterii legionelli basen został zamknięty na prawie pół miesiąca, generując w ten sposób duże straty finansowe i wizerunkowe.

Niedomagający system uzdatniania wody – ekspertyza z 2018 roku

W maju 2018 roku, a więc za kadencji Mirosława Lenka, zlecono wykonanie analizy stanu technicznego istniejących urządzeń uzdatniania wody. Z ekspertyzy jasno wynika, że  system uzdatniania wody w H2Ostróg nie funkcjonuje prawidłowo co przekłada się na problemy fizykochemiczne i bakteriologiczne. Zdiagnozowano m. in. :

– brak odpowiedniej wydajności obiegów;

– sterownik chemii nie utrzymuje parametrów w założonych ramach;

– lampy UV nie pracują skutecznie.

niemożliwość osiągnięcia odpowiedniej wydajności filtracji i płukania stacji uzdatniania wody

W wyniku przeprowadzonych badań i analiz negatywny wynik dały pomiary przepływów podczas filtracji. Z ośmiu pomiarów przepływów podczas płukania pozytywne były tylko dwa. Pomiar poziomu chloru wolnego i związanego w obiegach filtracyjnych dał poprawne wartości tylko jednego obiegu z pięciu.

Co dalej?

Dotąd wykonano tylko część niezbędnych prac zapewniających bieżące funkcjonowanie, ale nie rozwiązujących wszystkich problemów. Upubliczniając wyniki ekspertyzy prezydent Dariusz Polowy w 2019 roku informował radnych o konieczności modernizacji obiektu. Wykonano I etap naprawy: wymienione zostały częściowo złoża, zregenerowano także część pomp. Kompleksowy remont z uwagi na pandemiczny rok
i obawy o stan miejskich finansów nie został przeprowadzony w mijającym 2020 roku. Teraz, gdy Aquapark pozostaje wyłączony z użytkowania z uwagi na pandemię, należy rozwiązać problem. Zaktualizowano analizę stanu technicznego urządzeń uzdatniania wody i sporządzono kosztorys planowanych prac. Zgodnie z nim taka modernizacja to wydatek 1 mln 100 tys. zł.

Co trzeba naprawić?

Zakres planowanych prac

 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody, w tym:
 • wymiana złóż w filtrach basenu sportowego i rekreacyjnego i wannie spa
 • uzupełnienie złóż w filtrze brodzika, jacuzzi,
 • montaż zaworów z napędami pneumatycznymi do sterowania pracą wszystkich filtrów,
 • montaż lamp UV
 • regulacja i optymalizacja układów hydraulicznych
 • montaż dodatkowych pomp obiegowych
 • przeróbka układu zasilania wody, zastosowaniu układu pomiarowego i dozującego do zapewnienia utrzymania poziomu chloru wolnego na poziomie określonym
  w przepisach,
 • modernizacja układów pomiarów chemicznych wody i dozowania środków chemicznych,
 • wykonanie nowej automatyki dla sterowania urządzeniami stacji uzdatniania wody.
 1. Modernizacja układu odprowadzania popłuczyn,
 2. Modernizacja central wentylacji basenowych,
 3. Modernizacja układu sterowania do węzła cieplnego
 4. Modernizacji systemów AKPIA dla: stacji uzdatniania wody, central wentylacji basenowych i węzła cieplnego.

Wykonane prace pozwolą na zautomatyzowanie procesu uzdatniania wody  oraz na bieżący monitoring stanu jakości wody w poszczególnych nieckach. Przyczyni się to również do ograniczenia przekroczeń spowodowanych niewydajnością systemu uzdatniania wody.

Planowane prace pozwolą dostosować technologię uzdatniania wody do obowiązujących standardów poprzez automatyczne sterowanie całym procesem uzdatniania
(w tym zarządzanie procesem filtracji i płukania filtrów) oraz precyzyjne sterownie dozowaniem środków chemicznych używanych do dezynfekcji wody w oparciu o pomiar z sond pomiarowych.

Nowa automatyka, niezależnie dla każdego obiegu, będzie realizować pomiar parametrów chemicznych wody: chlor wolny, chlor całkowity, chlor związany, pH, REDOX, temperatura. Umożliwi również wygodną kalibrację elektrod i sond. Bieżące parametry fizykochemiczne jakości wody w poszczególnych nieckach będą dostępne on-line w formie graficznej na monitorze w holu głównym. Dodatkowo dzięki zastosowaniu nowej automatyki do basenowych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych poprawie ulegną właściwości regulacyjne parametrów powietrza oraz nastąpi redukcja zużycia ciepła i energii elektrycznej.

Prace naprawcze aquaparku planowane są do realizacji w pierwszym kwartale 2021 roku. Okres prac przy zamkniętym obiekcie to 6 tygodni.

– To konieczna naprawa, dzięki której osiągniemy bezpieczeństwo bakteriologiczne oparte o automatyzację procesów uzdatniania wody, prezentację parametrów wody on-line oraz co nie mniej istotne – przywrócimy zaufanie klientów. – zaznacza prezydent Dariusz Polowy.

/materiał nadesłany oprac. c/

 

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj