Studenci Architektury PWSZ w Raciborzu przedstawili koncepcję „nowego” rynku w Wodzisławiu Śląskim  [ZDJĘCIA]

9 lutego w Instytucie Architektury odbyła się publiczna prezentacja projektów przyszłych architektów PWSZ w Raciborzu.

– Ciekawym przykładem adresowanym do lokalnej społeczności i zaproszenia mieszkańców do szerokiej dyskusji na temat przyszłości centralnych obszarów miasta jest inicjatywa, jaką podjęły władze Wodzisławia Śląskiego, zapraszając do współpracy studentów kierunku Architektura PWSZ w Raciborzu celem wypracowania koncepcji i propozycji przywrócenia aktywności w przestrzeni Rynku tego miasta i stworzenie przestrzeni scalającej życie mieszkańców miasta i umożliwiającej im integrację – informuje PWSZ.

- reklama -

– W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany w podejściu do kształtowania relacji samorząd–mieszkańcy. Coraz większy nacisk jest kładziony na aktywność obywatelską, partycypację społeczną i tak zwane współzarządzanie. Zmiany widoczne są również w przestrzeni śląskich miast. Ciekawym przykładem adresowanym do lokalnej społeczności i zaproszenia mieszkańców do szerokiej dyskusji na temat  przyszłości Rynku jest inicjatywa jaką podjęły władze Miasta Wodzisław Śląski zapraszając do współpracy studentów kierunku Architektura PWSZ w Raciborzu celem wypracowania koncepcji i propozycji przywrócenia aktywności w przestrzeni Rynku tego miasta i stworzenie przestrzeni scalającej życie mieszkańców miasta i umożliwiającej im integrację.  Studenci 4 roku studiów mieli niebywałą okazję podjąć się realnego tematu rewaloryzacji przestrzeni centralnej  miasta. To bardzo poważne i trudne zadanie zważywszy na rolę jaką w przestrzeni miasta odgrywa zazwyczaj historyczne centrum.  W pierwszej kolejności praca polegała na redefinicji czym dziś, ale głównie czym dla młodego pokolenia może się stać i jak funkcjonować „nowy” Rynek . Architektura w większości projektów jest skromna,  bardziej kreująca przestrzeń niż sama będąca widoczną dominującą kubaturą. We wszystkich projektach mimo ich różnorodności przewijała się idea aby było to miejsce dostępne dla każdego, zachęcające do tego, by ludzie wyszli z domów, chcieli ze sobą przebywać i wzmacniać więzi zarówno te wzajemne jak i te polegające na identyfikacji z miastem.  Efekty tej kilkumiesięcznej pracy  zostały dzisiaj zaprezentowane przez samych autorów przed znakomitym gronem przybyłych gości –przedstawicieli władz raciborskiej Uczelni (PWSZ w Raciborzu) w obecności JM Rektora dr Pawła Strózika oraz, przedstawicieli władz miasta Wodzisław Śląski z prezydentem Mirosławem Kiecą, jak również cenionych przedstawicieli świata architektów w osobie arch. Marleny Wolnik (MW Architekci) To duży dowód uznania dla pracy młodych architektów i doświadczenie na drodze do uprawiania zawodu architekta.Koncepcje projektowe spotkały się z pełnym uznaniem. Wykonane zostały na bardzo wysokim poziomie graficznym z właściwą dla młodych architektów nieskrępowaną odwagą twórczą,  a zarazem profesjonalnym podejściem do rozwiązania tego niełatwego przecież zadania projektowego. Studenci pokazali , że dla przyszłych architektów ogromne znaczenie ma nie tylko  umiejętność projektowania ale także rozwój świadomości roli jaką będą pełnić w społeczeństwie oraz umiejętność dostrzegania istniejących problemów w przestrzeni miejskiej. Władze Wodzisławia Śląskiego wspólnie z kadrą Instytutu Architektury i Władzami Uczelni postanowiły wyróżnić jedną z prac autorstwa studentek: Sary Dzierzengi i Karoliny Kowalskiej. Warto dodać, że wszystkie koncepcje zostaną przedstawione publicznie mieszkańcom późną wiosną na rynku w Wodzisławiu Śląskim – informuje dr inż.arch. Joanna Sokołowska Moskwiak, Prof. PWSZ.

(PhD architect)

Fot. Zuzanna Sczyrba

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here