Winda przy Urzędzie Miasta powstanie mimo negatywnych opinii?

Radny Klima
Radny Piotr Klima interpeluje w sprawie windy. Na zdjęciu projekt z 2020 roku.

– Pozwolenia na budowę co do budynku przy ul. Batorego 6 powinna dokonać miejska konserwator zabytków. Opinia WKZ jest ważnym głosem w dyskusji, jednak kompetencje w świetle prawa pozostają po stronie MKZ – informuje rzecznik magistratu. Temat windy porusza także radny Piotr Klima. 

Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta, jakie jest stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków w temacie oraz czy decyzja o budowie windy według projektu przedstawionego w 2020 roku nie stoi w sprzeczności z negatywną opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przypomnijmy, że w jego imieniu projekt zaopiniowała Wiesława Prusecka – st. insp. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Pisaliśmy o tym tutaj: „Winda według planu prezydenta to niedobry pomysł i dla budynku UM i dla dzieła M. Zawisły”

- reklama -

„W odpowiedzi na pytanie dotyczące stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków dot. windy informuję, że miejskiej konserwator zabytków zależy na zachowaniu dzieła p. Zawisły i od początku postulowała o to, żeby budowa windy nie naruszyła tego dzieła. Przedstawiona jej w kwietniu 2020 r. wstępna wizualizacja windy zakładała dobudowanie windy do południowej ściany wysuniętej na zachód części budynku i połączenie jej z elewacją zachodnią łącznikiem, który „wejdzie” do budynku obok sgraffita. Ta koncepcja została przez nią zaopiniowana pozytywnie – winda nie narusza elewacji frontowej budynku, a sgraffito zostaje zachowane. Z uwagi na dużą potrzebę budowy windy, stosunkowo niskie koszty i małą ingerencję w sam budynek Miejska Konserwator Zabytków przyjęła przedstawione w koncepcji rozwiązanie” – przekazała rzecznik prasowa magistratu Lucyna Siwek. Ustosunkowała się też do negatywnej opinii Wiesławy Pruseckiej. „Co do opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pragnę wyjaśnić, że na mocy Porozumienia Wojewody Śląskiego z Prezydentem Miasta Racibórz w sprawie przekazania niektórych kompetencji z zakresu ochrony zabytków uzgodnienia pozwolenia na budowę co do budynku przy ul. Batorego 6 powinna dokonać miejska konserwator zabytków. Opinia WKZ jest ważnym głosem w dyskusji, jednak kompetencje w świetle prawa pozostają po stronie MKZ” – poinformowała Lucyna Siwek.

Piotr Klima: Kto wydał zgodę na rozpoczęcie prac, skoro nie ma pozwoleń?

Radny Piotr Klima poruszył kwestię budowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta w interpelacji do prezydenta. Radny nie kwestionuje potrzeby tej inwestycji, ale sprzeciwia się obecnemu projektowi, ponieważ jego zdaniem zaburza on architekturę budynku Urzędu Miasta oraz niszczy widok i samą pracę Mariana Zawisły. – Dlaczego pozwolono na rozpoczęcie prac w Urzędzie Miasta w sytuacji kiedy nawet nie złożono wniosku o pozwolenie na budowę? Kto wydał zgodę na rozpoczęcie prac związanych z windą przez firmę w Urzędzie Miasta, skoro nie ma pozwoleń, a Pani Konserwator nawet nie widziała ostatecznego projektu windy. Podobna sytuacja jest z budową żłobka na Ostrogu. Dlaczego już przekazano firmie plac budowy, a jeszcze nie ma nawet pozwolenia na budowę. Dlaczego tak się dzieje? Czy jest to zgodne z przepisami i dobrym obyczajem – pytał w interpelacji radny.

W odpowiedzi prezydent poinformował, że zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z tym realizacja zadania jest prowadzona dwutorowo. – Na podstawie programu funkcjonalno–użytkowego pracownia projektowa opracowała projekt budowlany i złożyła wniosek o pozwolenie na budowę windy. Wszelkie prace związane z jej realizacją rozpoczną się dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Niezależnie od powyższego prowadzone są roboty remontowe w pomieszczeniach sanitariatów, na które to prace nie jest wymagane uzyskanie zgód lub pozwoleń w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – przekazał prezydent.

Włodarz odpowiedział też na pytanie, kto wydał zgodę na rozpoczęcie prac związanych z windą skoro nie ma pozwoleń, a konserwator nawet nie widziała ostatecznego projektu windy. – Do dnia dzisiejszego nie rozpoczęto żadnych robót budowlanych związanych z budową windy. Miejska Konserwator Zabytków opiniowała program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego wykonana została dokumentacja projektowa, stanowiąca uszczegółowienie rozwiązań zaproponowanych w programie – wyjaśnił prezydent.

Czytaj także:

/oprac. c/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj