Trwa nabór do konkursu na instalacje do produkcji pelletu

pellet
Fot. freepik.com

Konkurs daje szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu. Mogą się o nie ubiegać gminy i spółki komunalne.

Do 31 marca 2021 r. trwa ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs pilotażowy pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Konkurs ten daje szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy oraz spółki komunalne.

- reklama -

Celem głównym pilotażu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa, które nieodpłatnie trafi do ubogich energetycznie gospodarstw domowych. Nadwyżki paliwa mogą być przeznaczane na pokrycie lokalnych potrzeb energetycznych. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do gmin dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego oraz niskiej emisji.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w naborze jest zagwarantowanie przez gminy, że gospodarstwa ubogie energetycznie w terminie do końca trwania projektu zostaną wyposażone w piece dostosowane do spalania pelletu posiadające certyfikat co najmniej 5 klasy emisyjności. Dotacje w ramach wdrażanych przez Państwa Regionalnych Programów Operacyjnych, które m.in. wspierają wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, mogą stanowić bardzo dobre narzędzie umożliwiające gminom sprostanie wymaganiom konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronach MKiŚ oraz NFOŚiGW:
– https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramachnaboru-na-budowe-instalacji-do-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu,
– http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,36,budowa-instalacjido-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu.html.

Konkurs realizowany jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków tzw. Funduszy norweskich i EOG.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here