Wygraj stylowe męskie dodatki od Recman!

Ćwierkające ptaki, kwitnące drzewa, zielone krzewy i barwne kwiaty. Tak, wiosna w pełni zawitała do Raciborza! Czas zatem na oficjalne otwarcie sezonu ślubnego 2021! Jesteś przyszłym Panem Młodym? Gratulujemy i gorąco zachęcamy Cię do odwiedzenia salonu Recman na ul. Długiej 14, w którym znajdziesz idealny zestaw ślubny na Twój wyjątkowy dzień z rabatem do 500 zł.

Otwarcie sezonu ślubnego w salonach Recman to jednak nie tylko korzyści dla Pana Młodego! Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich panów, a także panie, które chciałyby sprawić swojemu partnerowi czy rodzicowi miły prezent. Do wygrania są nagrody ufundowane przez markę Recman:

- reklama -

• 1 miejsce: perfumy Black by Recman + gadżety
• 2 miejsce: spinki Recman + gadżety
• 3 miejsce: krawat + gadżety

 

Aby wziąć udział w konkursie, odpowiedz na pytanie, uzasadniając swój wybór: mucha czy krawat – który dodatek wybrać do ślubnego garnituru? Odpowiedź prześlij na adres mailowy [email protected] (w treści wiadomości prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, to warunek konieczny do odbioru nagrody). Czekamy do 19 maja do godziny 24:00! Nagrodzimy trzy najciekawsze i najbardziej trafne odpowiedzi. Zwycięzców poinformujemy o wygranej drogą mailową. Nagrody będzie można odebrać w salonie Recman na ul. Długiej 14 w Raciborzu.

Polska firma Recman powstala w 1986 roku, posiada zatem 35-letnie doświadczenie w krawiectwie męskim. Jej projektanci wyznaczają trendy mody męskiej, z najwyższą starannością pracując nad każdym detalem. To podejście sprawiło, że firma z niewielkiego zakładu przerodziła się w dynamicznie rozwijającą się markę odzieżową.

Flagowym wyrobem marki Recman są garnitury oraz marynarki wytwarzane w Polsce z najwyższej jakości materiałów. W asortymencie znajdują się również m.in. koszule, spodnie, kurtki, płaszcze, swetry i bluzy, bielizna, obuwie oraz stylowe akcesoria. Od 2011 roku Recman jest Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski Mężczyzn w Tenisie, a od 2014 roku współpracuje z Fundacją Mam Marzenie, z którą realizuje projekt Muszka Marzeń.

Zapraszamy także do polubienie fanpage’a marki na Facebooku – kliknij tutaj.

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO RECMAN ORGANIZOWANEGO NA PORTALU RACIBORZ.COM.PL

Warunki ogólne

1. Niniejszy regulamin konkursu („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym z okazji urodzin salonu Recman w Raciborzu (Długa 14) we współpracy z portalem https://raciborz.com.pl/ („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest portal internetowy https://raciborz.com.pl/, a fundatorem nagród Recman Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 112E, 16-400 Suwałki, właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem https://www.recman.pl/.
3. Konkurs trwa od 12 maja do 19 maja 2021 roku do godziny 24:00.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładami wzajemnymi, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.)
5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
6. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
7. Udział w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie, jest dobrowolny.

Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r.).
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i fundatora nagród oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z powyższymi postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu.
4. Osoba, która przystąpiła do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora na zasadach opisanych w Regulaminie.

Zasady i przebieg konkursu

1. Po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik będzie mógł wziąć udział w Konkursie.
2. Konkurs organizowany jest na portalu https://raciborz.com.pl/.
3. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi zrealizować zadanie konkursowe, to znaczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi: mucha czy krawat – który dodatek wybrać do ślubnego garnituru?
4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe na adres e-mail [email protected].
5. Przyjętą formą odpowiedzi na zadanie konkursowe jest odpowiedź pisemna.
6. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury składające się z przedstawiciela Organizatora.
7. Jury przy dokonaniu wyboru będzie brało pod uwagę oryginalność i kreatywność odpowiedzi.
8. Zabronione jest wykorzystywanie do stworzenia pracy konkursowej treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/lub zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa osób trzecich, reklamujących konkurentów lub produkty konkurentów. Prace wykorzystujące treści opisane powyżej zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a) osoby, która bierze udział w konkursie korzystając z pomocy osób trzecich;
b) osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora i fundatora nagród lub godzące w ich wizerunek;
c) osoby, która w odpowiedzi konkursowej nie poda swojego imienia i nazwiska – jest to bowiem warunek konieczny do odbioru nagrody.
10. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

Zastrzeżenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.

Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: 1 zestaw perfum Black by Recman i gadżety, 1 zestaw zawierający spinki Recman i gadżety oraz 1 zestaw zawierający krawat Recman i gadżety.
2. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
3. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości wymiany nagrody na inną.
4. Zwycięzca będzie mógł odebrać nagrody w salonie Recman, mieszczący się przy ul. Długiej 14 w Raciborzu do dnia 19 czerwca 2021.

Wyłonienie zwycięzców

1. Zostaną przyznane 3 zestawy nagród dla 3 osób, które w najbardziej kreatywny sposób zrealizują zadanie konkursowe.
2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru osób nagrodzonych jest ostateczna i wiążąca.
3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową – na adres, z którego została wysłana odpowiedź konkursowa. O zwycięstwie poinformuje go przedstawiciel Organizatora.
4. Wiadomości z odpowiedzią konkursową bez imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie, będą nieważne. Imię i nazwisko są konieczne do odebrania nagrody w salonie Recman.
5. Jeśli do 19 czerwca 2021 Zwycięzca nie skontaktuje się z salonem w celu odebrania nagrody, będzie to równoznaczne z rezygnacją z nagrody i oznacza przepadek prawa do nagrody na rzecz Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane przez Zwycięzcę danych kontaktowych.
7. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
8. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody.
9. W zakresie przyznanych nagród Organizator nie ponosi odpowiedzialności: za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny w dowolnym momencie trwania Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2021 roku.

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj