Kiedy otwarcie H2Ostróg? OSiR o przedłużających się pracach

h2ostrog
Fot. H2Ostróg, zdjęcie archiwalne

– Wykorzystujemy wszelkie dostępne narzędzia umożliwiające egzekucję zobowiązań wykonawcy. Są to działania prawne wynikające z umowy, jak i odpowiednich przepisów prawnych – mówi dyrektor OSiR Paweł Król.

31 grudnia 2020 r. ogłoszony został przetarg na kompleksową modernizację i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Jak podkreśla Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu, w trakcie trwania przetargu zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Obiekt był również udostępniony do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem ofert. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MWM Spółka z o.o. Sp. K. z Gliwic, z którą 18 lutego podpisano umowę na realizację zadania. W umowie tej wykonawca zobowiązał się zakończyć prace do 30 kwietnia bieżącego roku. Dodatkowo prace miały być tak skoordynowane, aby umożliwić uruchomienie krytej pływalni do 31 marca.

- reklama -

– Pierwsze wątpliwości co do dotrzymania pierwotnego terminu pojawiły się 17 marca, kiedy to zamawiający zwrócił uwagę, że większość prac wyznaczona zatwierdzonym przez wykonawcę harmonogramem nie została jeszcze rozpoczęta. Wykonawca zapewnił jednak o realizacji zadania w terminie. Taka sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie – opisuje OSiR.

16 kwietnia wykonawca zgłosił konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania w związku z problemami z dostawą zamówionych elementów. Zamawiający uwzględnił problemy dostępności zamówionych elementów, zmieniając termin realizacji, jednocześnie zwracając uwagę na brak postępu prac w pozostałych zakresach.

Jak informuje OSiR, warunkowe otwarcie pływalni w terminie 14-16 maja związane z organizacją Mistrzostw Szkół Sportowych w Pływaniu dokonane zostało z wykorzystaniem starych układów, które do dziś nie zostały wymontowane. – Sam odbiór basenu pływackiego dokonany był również warunkowo. W tamtym okresie wykonawca deklarował zakończenie pozostałych prac w terminie do 20 maja, co nie zostało zrealizowane – podkreśla.

Do dziś zostały sporządzone cztery aneksy do umowy zmieniające termin zakończenia realizacji prac modernizacyjnych w raciborskim aquaparku. Ostatni z nich upłynął 24 maja w związku z planowanym zniesieniem obostrzeń.

Zamawiający z powodu wysoce niezadowalającego postępu prac modernizacyjnych rozpoczął naliczanie kar umownych. – Wykorzystujemy wszelkie dostępne narzędzia umożliwiające egzekucję zobowiązań wykonawcy. Są to działania prawne wynikające z umowy, jak i odpowiednich przepisów prawnych – mówi dyrektor OSiR Paweł Król, który podkreśla, że w przypadku dalszych opóźnień rozważane są kolejne kroki związane z postępowaniem odszkodowawczym oraz umożliwieniem jak najszybszego zakończenia prac modernizacyjnych z wykonaniem zastępczym włącznie.

Zamawiający oraz inspektor nadzoru budowlanego regularnie weryfikują zakres wykonanych prac, jak również ponaglają wykonawcę, by zintensyfikował swoje działania. Ze strony zamawiającego wszelkie zobowiązania są wypełniane w terminie. Zdaniem inspektora nadzoru otwarcie aquaparku na dzień dzisiejszy nie jest możliwe. – Zaawansowanie prac w dalszym ciągu nie umożliwia udostępnienia obiektu dla użytkowników. Po analizie ustaleń z poprzedniej narady nie widzę również możliwości uruchomienia obiektu do czasu odbioru końcowego – informuje inspektor nadzoru – Krzysztof Kunert.

Prace nad modernizacją cały czas trwają, jednak w chwili obecnej zamawiający nie potwierdza żadnego z deklarowanych przez wykonawcę terminów zakończenia prac, które pozwolą na otwarcie obiektu. Po zakończeniu modernizacji OSiR Racibórz poinformuje o przewidywanym terminie otwarcia H2Ostróg.

Jednocześnie niezależnie od trwających prac OSiR zaprasza do korzystania z kąpieliska na Oborze, które zostało otwarte w ubiegły piątek.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj