Rynek pracy zyska na pandemii

rynek pracy zyska na pandemii

Wzmocnienie polskiego rynku pracy pochłonie 52 mln euro ze środków KPO

Bardzo ważną częścią Krajowego Planu Odbudowy będzie odpowiednia reforma rynku pracy. Podkreśla to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wymieniła reformę rynku pracy wśród kilku najważniejszych reform Krajowego Programu Odbudowy. W Polsce na ten cel przeznaczone jest 52 mln euro, głównie na cyfryzacje publicznych służb zatrudnienia. Koordynatorem reformy rynku pracy jest Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

- reklama -

Polski rynek pracy musi stać się bardziej efektywny i przyjazny dla pracowników i pracodawców, a co najważniejsze dostępny dla wszystkich. Dlatego istotne jest stworzenie solidnych i nowoczesnych fundamentów instytucjonalnych.

Zmieniony system instytucji rynku pracy będzie skierowany zwłaszcza do: osób bezrobotnych, poszukujących pracy, dotychczas biernych zawodowo, pracodawców, a także osób które chcą się przekwalifikować lub podnieść kwalifikacje. Wsparcie ma być przeznaczone również do kobiet, migrantów, niepełnosprawnych, młodych oraz w wieku emerytalnym.

Przewidywane korzyści

Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy ma powstać odporny na kryzysowe sytuacje system, oparty na cyfrowych rozwiązaniach i nowych narzędziach pracy z klientem. Pozwoli to zarówno zwiększyć dostępność i efektywność, jak i obniżyć koszty.

Celem nowych przepisów będzie lepsze dostosowanie instytucji rynku pracy do wymogów współczesnej gospodarki. Wyzwanie w Polsce stanowi bowiem nie stopa bezrobocia (najniższa w całej Unii Europejskiej), a zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej i zdobycie przez pracowników jak najwięcej kwalifikacji, które umożliwią funkcjonowanie zgodnie z wyzwaniami cyfrowej i zielonej rewolucji. Reforma rynku pracy umożliwi zminimalizowanie problemów spowodowanych wystąpieniem pandemii i jednocześnie będzie impulsem do rozwoju zatrudnienia, w konsekwencji będąc wsparciem dla polskiej gospodarki.

Konsultacje reformy rynku pracy

Pierwsze konsultacje odbyły się 7-9 czerwca w Wałbrzychu podczas konwentu Wojewódzkich Urzędów Pracy. W wydarzeniu uczestniczyli: wiceminister Iwona Michałek, Marcin Krzyżanowski – wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Jak twierdzi wiceminister Iwona Michałek, istotne jest to, że Wojewódzkie Urzędy Pracy widzą potrzebę zmian i chcą kreować politykę rynku pracy w regionach.  Co więcej wyraża zadowolenie z otwartości WUP do konsultacji społecznych w zakresie reformy rynku pracy, bowiem tylko wzajemny dialog pozwala na wypracowanie optymalnych, korzystnych rozwiązań.

Przedstawiciele resortu będą spotykać się z urzędami pracy by omawiać proponowane rozwiązania.

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here