CEEB ma pomóc w walce ze smogiem. Obowiązek składania deklaracji od 1 lipa

ekologia
Fot. freepik.com

Celem jest pozyskanie informacji na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie ich w jedna bazę pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W systemie informatycznym tym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach.

- reklama -

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będzie wiadomo więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Na złożenie deklaracji będzie 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją. W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklaracje będzie można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób; deklaracje będą składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB – https://zone.gunb.gov.pl,
2) w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
– numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
– adres e-mail (opcjonalnie).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here