Drogi w Kornicach już po remoncie

kornice droga
Zakończono inwestycję drogową w Kornicach w gminie Pietrowice Wielkie

W ramach zadania zrealizowano dwa odcinki drogi powiatowej o łącznej długości 773 mb.

12 lipca spisano protokół odbioru końcowego dla zadania realizowanego przez Powiat Raciborski pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach”. Koszt tego zadania, na który składają się dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski i tablice pamiątkowe, wyniósł w sumie 7 922 182 zł. Zadanie było finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, firmy Eko-Okna z Kornic oraz Powiatu Raciborskiego. Wykonawcą robót budowlanych była firma Trasko-Inwest Sp. z o.o. z Ostrzeszowa, natomiast nadzór inwestorski prowadziło Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o.o. z Raciborza.

- reklama -

W ramach zadania zrealizowano dwa odcinki drogi powiatowej o łącznej długości 773 mb.

W lutym tego zakończono przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3504S w kierunku Pawłowa. Zakres to głównie: przebudowa jezdni na nawierzchnię betonową – w tym wykonanie trzeciego pasa ruchu do relacji skrętnych, przebudowa zjazdów, poboczy, urządzeń odwadniających wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia oraz odmulenie pozostałych rowów.

Następnie zrealizowano zakres rozbudowy od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku na Maków za skrzyżowanie z drogą gminną ul. Główną. Obejmował on głównie: zmianę układu skrzyżowania dróg powiatowych, jezdnię o nawierzchni betonowej – w tym wykonanie trzeciego pasa ruchu do relacji skrętnych, skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy, chodniki, przebudowę linii i kabli, sieci oświetleniowej i teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia.

Na odcinkach tych dróg została wprowadzona docelowa organizacja ruchu i są one już użytkowane.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here