Wodzisław Śląski analizuje miejsca parkingowe w mieście

Analiza parkingowa dotyczy dwóch obszarów miasta - dzielnic Stare Miasto i Nowe Miasto oraz Trzy Wzgórza

Na potrzeby analizy prowadzone są badania kwestionariuszowe, do udziału w których zaproszeni są mieszkańcy i przyjezdni.

Na zlecenie miasta Wodzisław Śląski opracowywana jest analiza parkingowa dotycząca dwóch wybranych obszarów miasta – dzielnic Stare Miasto i Nowe Miasto oraz Trzy Wzgórza. Na potrzeby analizy prowadzone są badania kwestionariuszowe, do udziału w których zaproszeni są mieszkańcy i osoby zainteresowane – przyjezdni. Wśród pytań znalazły się m.in. te o dostępność miejsc parkingowych w Wodzisławiu Śląskim czy preferowane możliwości wnoszenia opłat parkingowych.

- reklama -

W sierpniu na miejskiej stronie internetowej został udostępniony przygotowany przez wykonawcę analizy kwestionariusz ankiety, który mogli wypełniać mieszkańcy. Jednak ze względu na liczne sugestie ze strony uczestników badanie zostało zmodyfikowane i podjęto decyzję o przygotowaniu dwóch nowych kwestionariuszy – dla mieszkańców i dla przyjezdnych. Jednak jak zaznacza Adam Sosinka, kierownik Referatu Transportu i Ładu Komunalnego, odpowiedzi zgromadzone w ramach poprzedniego kwestionariusza również zostaną uwzględnione w przygotowywanym opracowaniu.

Kwestionariusze dla mieszkańców: https://www.survio.com/survey/d/G8W2H3U1V4J7L1U9H
Kwestionariusz dla przyjezdnych: https://www.survio.com/survey/d/W7V3J6Q6W6M9Z9H6B

Badanie potrwa do 17 września.

Analiza parkingowa to dokument stanowiący sparametryzowanie i ocenę pracy parkingów i miejsc postojowych wybranych obszarów miasta Wodzisławia Śląskiego oraz nakreślający kierunki zmian, jakie można wprowadzić, aby wypełnić rosnące oczekiwania społeczne w przedmiocie ich liczby, dostępności oraz funkcjonowania, według poniższego zakresu:
– wykonanie nocnych i dziennych pomiarów parkowania na parkingach i miejscach postojowych oraz w strefie płatnego parkowania, z rozbiciem na godziny 6:00-22:00 i 22:00-6:00,
– wykonanie badania ankietowego preferencji parkingowych kierowców,
– analiza faktyczna i prawna podstaw funkcjonowania miejsc postojowych, parkingów i strefy płatnego parkowania (obszar istniejący i możliwe zmiany, oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat oraz możliwości zastosowania zwolnień lub ulg, wysokość opłat),
– diagnoza problemów na podstawie zebranych danych (ilość, deficyt, dostępność, rotacja),
– wnioski i zalecenia,
– wstępna analiza finansowa proponowanych rozwiązań usprawniających.

fot. UM Wodzisław Śląski
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here