Pracę w Rafako straci 190 osób

rafako1
Rafako

Proces zwolnień grupowych będzie prowadzony w jednym etapie do końca tego roku. Wszyscy zainteresowani pracownicy będą mogli skorzystać z programu tzw. zwolnienia monitorowanego.

Rafako zawarło porozumienie z organizacjami związków zawodowych w sprawie zwolnienia grupowego. Jak poinformowała raciborska spółka, ustalono kryteria redukcji etatów. Zwolnienia zostaną przeprowadzone z poszanowaniem zasad obiektywizmu, transparentności i interesów ekonomicznych Rafako. Liczba osób, którym zostanie wypowiedziana umowa, pozostała taka, jaką wskazano pod koniec września – 190.

- reklama -

Proces zwolnień grupowych będzie prowadzony w jednym etapie do końca tego roku. Wszyscy zainteresowani pracownicy będą mogli skorzystać z programu tzw. zwolnienia monitorowanego.

Z przedstawionych przez spółkę pod koniec września wybranych szacunkowych danych finansowych i operacyjnych za pierwsze półrocze 2021 r. wynika, że przychody ze sprzedaży wyniosły 235,5 mln zł. Rafako odnotowało też stratę z pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 13,4 mln zł oraz stratę brutto wynoszącą 33,3 mln złotych. Tyle samo wyniosła strata netto z działalności kontynuowanej – 33,3 mln zł. – Największy wpływ na wynik finansowy ma utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie 16,2 mln zł oraz odsetki od instrumentów finansowych w wysokości 6,7 mln zł – podano.

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Polimex-Mostostal są zainteresowane inwestycją w Rafako. Od tej transakcji zależy, czy raciborska spółka dokończy remont blok energetyczny 910MW w Elektrowni Jaworzno III i czy możliwe będzie jego ponowne uruchomienie. Czytaj więcej: Jest ratunek dla Rafako. Podpisano list intencyjny.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here