Mediacje w praktyce. Jak łatwiej rozwiązywać konflikty?

Wydarzenie zorganizowano w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji

21 października z inicjatywy Sądu Rejonowego w Raciborzu w raciborskiej bibliotece odbyły się „Symulacje mediacji w sprawach o mobbing w pracy oraz stalking między byłymi partnerami”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji.

Uczestników spotkania przywitała Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu Marzena Korzonek oraz Dyrektor raciborskiej biblioteki Małgorzata Szczygielska. We wstępie przedstawiono ogólne założenia mediacji, zalety oraz sytuacje w których jej wykorzystanie jest najbardziej praktyczne i pożądane. Niestety, pomimo niezaprzeczalnych korzyści dla stron konfliktu, nadal niewiele osób decyduje się na taką formę wypracowywania ugody. Dlatego, obchodzony również w Raciborzu Międzynarodowy Dzień Mediacji miał za zadanie przybliżyć temat szerszej społeczności.

- reklama -

W spotkaniu zorganizowanym w raciborskiej bibliotece udział wzięli wykwalifikowani mediatorzy, którzy na żywo odegrali scenki ilustrujące przykładowe sytuacje mediacyjne. Pierwsza symulacja dotyczyła sprawy o stalking między byłymi partnerami. Trudna i emocjonalna sytuacja wyjściowa została przez doświadczonego mediatora doprowadzona do wyjaśnienia i ugody. Zaproszeni mediatorzy odpowiedzieli też na wszystkie zadane pytania i uzupełnili sytuację obszernym komentarzem. W drugiej części, poruszono temat mobbingu w pracy. Również w tym przypadku mediatorzy wyjaśnili na przykładzie możliwości doprowadzenia skonfliktowanych stron do kompromisu i ugody.
Dzięki obecności profesjonalnych mediatorów, uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć na własne oczy jak przebiega mediacja, jaki jest jej praktyczny sens i największe zalety. Organizatorzy dostarczyli też zebranym merytorycznej wiedzy oraz informacji dotyczących sposobów zgłaszania spraw i ich przebiegu, a także przekazali wykaz mediatorów na terenie Raciborza i okolic.

Co to jest mediacja?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.
Informacje dotyczące mediacji, odpowiednich wniosków oraz harmonogramu pracy mediatorów w Sądzie Rejonowym w Raciborzu można uzyskać na stronie internetowej sądu pod linkiem: https://www.raciborz.sr.gov.pl/index.php?id=987

Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy Sądu Rejonowego w Raciborzu z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

/MiPBP Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here