Realizacja celów klimatycznych nie spowalnia wzrostu gospodarczego

wiatraki oze
Fot. unsplash.com

Najsilniejszy wpływ na rozwój zielonej ekonomii ma udział odnawialnych źródeł energii w sektorze energetycznym.

Porównanie państw UE według wskaźnika rozwoju zielonej ekonomii udowadnia, że inwestycje w zielone technologie i realizacja celów klimatycznych mają wpływ na wzrost PKB per capita (+0,22%) rocznie w latach 2011-2019. Ponadto z modelu przygotowanego przez PIE wynika, że jednocześnie ma to również znaczący wpływ na spadek poziomu emisji gazów cieplarnianych (-0,66% w tym samym czasie).

- reklama -

Zielona ekonomia to model rozwoju, który zakłada wzrost gospodarczy oraz realizację celów klimatycznych Porozumienia Paryskiego. Jej rezultatem ma być poprawa dobrobytu człowieka i społecznej sprawiedliwości przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu presji na środowisko i jego zasoby. Do kluczowych elementów realizacji zielonej ekonomii należą: rozwój odnawialnych źródeł energii w energetyce, transporcie i ciepłownictwie, poprawa efektywności energetycznej, zmiana modelu konsumpcji, rozwój alternatywnych zielonych miejsc pracy oraz zielone inwestycje.

Według analizy, najsilniejszy wpływ na rozwój zielonej ekonomii ma udział odnawialnych źródeł energii w sektorze energetycznym. Zaraz za nimi znajduje się m.in. udział OZE w ogrzewaniu i chłodzeniu czy wprowadzenie wysokich taryf na produkcję elektryczności z OZE.

przycisk-plusy

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here