Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w Raciborzu [ZDJĘCIA]

straz graniczna raciborz
Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w Raciborzu

Święto było okazją do złożenia podziękowań funkcjonariuszom oraz pracownikom za ich wzorową pracę i służbę. Wręczono wyróżnienia, odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe.

24 maja funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu uroczyście obchodzili 32. rocznicę powstania Straży Granicznej. W przeddzień uroczystości w Komendzie ŚlOSG odprawiona została msza święta w intencji funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz ich rodzin. Nabożeństwu przewodniczył kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. por. SG Artur Suska. W liturgii ekumenicznie uczestniczył Dziekan Ewangelicki ks. płk SG Kornel Undas.

- reklama -

Na głównej uroczystości, która odbyła się w Raciborzu, obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, przedstawiciele współdziałających służb mundurowych i instytucji z terenu województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego, duchowieństwa, sądownictwa i prokuratury oraz kadra kierownicza ŚlOSG. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele kultury, uczelni wyższych, emerytowani pracownicy i funkcjonariusze ŚlOSG. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, w których uczniowie kształcą się w klasach mundurowych o profilu Straży Granicznej. Obecni byli także przedstawiciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. W obchodach uczestniczyły również Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Obecny był też poczet flagowy Śląskiego Oddziału SG.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek, który przywitał przybyłych gości. Wzorem lat ubiegłych zaprzyjaźniona grupa wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wykonała hymn Polski w języku migowym. Następnie komendant wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Jak co roku święto było okazją do złożenia podziękowań funkcjonariuszom oraz pracownikom za ich wzorową pracę i służbę. Wręczone zostały wyróżnienia, odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe w Straży Granicznej. Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Prezydent RP Andrzej Duda wyróżnił medalem srebrnym „Za Długoletnią Służbę” dwie pracownice cywilne: Joannę Rasek i Małgorzatę Zembaty. Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, który nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, odznaczono 12 funkcjonariuszy ŚlOSG, w tym 3 funkcjonariuszy otrzymało srebrny medal, a 9 funkcjonariuszy otrzymało brązowy medal. Ponadto Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej został odznaczony dyrektor delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach oraz Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach płk SG Łukasz Górny. Komendant Główny Straży Granicznej nadał 19 funkcjonariuszom oddziału Odznakę Straży Granicznej.

Gen. bryg. SG Adam Jopek i Zastępca Komenda Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Kurek wręczyli 13 medali „Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej”. Medal ten przyznawany jest w dowód uznania za wsparcie udzielane ŚlOSG oraz tym osobom, które w sposób wzorowy, ponadprzeciętny wykonywały obowiązki służbowe, a także przejawiały szczególną inicjatywę w służbie lub pracy. Medale otrzymaliL Aleksandra Drescher – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Opolu, Rafał Łazarczyk – Prokurator Okręgowy w Gliwicach, ppłk rez. WP Bogdan Bednarek – Komendant Straży Miejskiej w Świętochłowicach, Dariusz Bitniok – Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei w Katowicach, mł. insp. Rafał Drozdowski – Komendant Miejski Policji w Opolu, nadbryg. Krzysztof Kędryk – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Mirosław Kraszkiewicz – Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei w Opolu, płk Robert Musiel – Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, Piotr Uchroński – Kierownik Działu Bezpieczeństwa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach, Marcin Kunicki – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, Piotr Pleszewski – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, ppłk rez. SG Mariusz Piątek oraz chor. szt. rez. SG Dariusz Ratuszniak.

Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddawanie krwi nadał st. chor. szt. SG Ryszardowi Kominkowi odznakę „Zasłużony honorowy dawca krwi”. Odznaczenie wręczyli Prezes ŚOOPCK Pan Andrzej Kinasiewicz oraz gen. bryg. SG Adam Jopek.

Awanse na kolejne stopnie służbowe otrzymało 85 funkcjonariuszy, w tym: 8 oficerów, 23 chorążych i 62 podoficerów.

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnił chor. SG Dariusza Korzeckiego – przewodnika psa służbowego Easy – za zajęcie II miejsca w międzynarodowych zawodach kynologicznych w kategorii psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków, które odbyły się w Republice Czeskiej w dniach 17-20 kwietnia.

Jednocześnie z dniem 23 maja komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej mianował na stanowisko służbowe Zastępcy Komendanta Placówki SG w Opolu mjr. SG Mariusza Piątka.

Uroczystości zakończył pokaz wyszkolenia psa, prezentacja musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej SG, występ Orkiestry Reprezentacyjnej SG, defilada pododdziałów SG oraz pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań ŚlOSG i Zespołu Interwencji Specjalnych z PSG w Katowicach-Pyrzowicach. Ponadto po uroczystości zgromadzeni goście mieli możliwość skosztować przygotowany specjalnie na tę okazję żur śląski. Danie przygotowały panie z Zespołu Szkół w Kuźni Raciborskiej im. Jana Wawrzynka. Wizyta w Śląskim Oddziale SG była także okazją do zapoznania się ze sprzętem, który jest wykorzystywany przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, jak również z obiektami ŚlOSG.

fot. ŚlOSG
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj