Racibórz czekają kolejne remonty dróg. Co będzie robione?

remont ulic raciborz pocztowa
Ul. Pocztowa w Raciborzu. Fot. arch. red.

Remonty będą polegać m.in. na wymianie nawierzchni jezdni i chodnika. Pojawią się też nowe drogi dla rowerów.

Miasto Racibórz podpisało umowy z wykonawcami robót zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu”. Wartość realizacji wynosi 6 851 607,18 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace poprawią bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu i obejmą: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów oraz perony przystankowe wraz z dojściem do tych peronów.

- reklama -

Remontowi zostaną poddane chodniki na dwóch odcinkach: ul. Juliusza Słowackiego (od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Ogrodową) oraz ul. Wojska Polskiego i ul. Drzymały (od skrzyżowania z pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Sejmową). Pojawią się też nowe drogi pieszo-rowerowe: na ul. Katowickiej (od końca istniejącej ścieżki rowerowej do ul. Słowackiego), ul. Słowackiego (od ul. Ocickiej do ul. Ogrodowej), ul. Jana Matejki (od ul. Słowackiego do ul. Mariańskiej), ul. Ogrodowej (od pl. Bohaterów Westerplatte do ul. Słowackiego) oraz ul. Żorskiej (od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do istniejącego ciągu pieszo rowerowego w obrębie boiska SP 18). Z kolei drogi rowerowe zostaną wybudowane przy następujących ulicach: ul. Pastora Franciszka Michejdy (od istniejącej drogi rowerowej przy ul. Mariańskiej do pl. Obrońców Westerplatte), a także ul. Pocztowa i Nowomiejska (od ul. Pocztowej 10c do przejazdu w obrębie skrzyżowania Nowomiejskiej z ul. Czekoladową).

Bezpieczniejsi będą również piesi, którzy skorzystają z pełni wyposażonych przejść: na ul. Władysława Reymonta 22 (od strony stacji BP i od strony Parku Zamkowego), ul. Elżbiety (zjazd z DW 919), ul. Franciszka Grzonki (zjazd z DW 9191), ul. Jana (zjazd z DW 919) oraz ul. Mickiewicza 8. Wytypowane miejsca zlokalizowane są na drogach charakteryzujących się wysokim poziomem wypadkowości. Remonty doczekają się także przejazdy dla rowerów: w ciągu ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu z ul. Matejki, w ciągu ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu z ul. Lwowską, w obrębie ul. Opawskiej na skrzyżowaniu z ul. Jana Matejki i Josepha von Eichendorffa, w ciągu ul. Opawskiej na zjeździe sklepu Lidl (Opawska 122b), w ciągu ul. Mariańskiej na skrzyżowaniu z ul. Anny oraz w ciągu ul. Mariańskiej na zjeździe do Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ Przychodnia (Ocicka 51).

Wymiana podbudowy, nawierzchni, krawężników oraz przystosowanie ich do autobusów niskopodłogowych ułatwi korzystanie z komunikacji miejskiej uch użytkownikom. W ramach tego modułu do remontu wytypowano perony przystankowe przy ul. Matejki, Karola Miarki, Górnej i Siwonia.

Ponadto zawarto umowy z wykonawcami robót zadania „Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania wynosi 5 517 068,15 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace będą polegać m.in. na wymianie nawierzchni jezdni wraz z wymianą krawężnika, wymianie nawierzchni chodnika oraz oznakowaniu poziomym i oświetleniu. Remont obejmować będzie dziewięć dróg gminnych: ul. Króla Stefana Batorego (od skrzyżowania z ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Pocztową), ul. Ks. Józefa Londzina (od skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta do skrzyżowania z ul. Drewnianą), ul. Jana Matejki (od skrzyżowania z ul. Opawską do skrzyżowania z ul. Juliusza Słowackiego), ul. Nowomiejska (od skrzyżowania z Placem Mostowym do ul. Pocztowej), ul. Opawska (od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z DK 45), ul. Pocztowa (od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Sejmową), ul. Żorska (od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z DK 45), ul. Elżbiety (od skrzyżowania z ul. Cecylii do skrzyżowania z ul. Przejazdową) oraz ul. Gwiaździsta (od skrzyżowania z ul. Łąkowej do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa).

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj