Mieszkańcy lasu w skali makro w Arboretum Bramy Morawskiej

arboretum
Mieszkańcy lasu w skali makro w Arboretum Bramy Morawskiej

Ścieżka powstanie po to, by zwiększyć wiedzę przyrodniczą i ekologiczną wśród wszystkich odwiedzających Arboretum Bramy Morawskiej.

W Arboretum Bramy Morawskiej pojawi się nowa atrakcja – to dziewięć rzeźb-eksponatów przedstawiających gatunki występujące w lesie w skali makro.

- reklama -

Eksponaty przedstawiające różne gatunki owadów i pająków umieszczone zostaną przy 400-metrowej ścieżce przyrodniczej. Przy nich, na tabliczkach, pojawią się informacje na temat wybranych mieszkańców lasu. Każda z rzeźb wykonana jest z materiału odpornego na działanie czynników zewnętrznych.

Celem jest zwiększenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej wśród wszystkich odwiedzających Arboretum Bramy Morawskiej. – Ścieżka biegnąc w atrakcyjnym przyrodniczo terenie, będzie edukować w ciekawy i angażujący odbiorcę sposób, a poprzez prezentację mikroświata w dużej skali ścieżka zwróci uwagę na jego bogactwo, piękno, złożoność i potrzebę ochrony oraz będzie kształtowała postawy szacunku do przyrody. Możemy nie zdawać sobie sprawy z faktu, że bogactwo przyrodnicze otaczające każdego z nas pozostaje niezauważone. Jest to jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów edukacji przyrodniczej. Obserwujemy dziś niską świadomość społeczną dotyczącą świata znajdującego się najbliżej nas. Znamienne jest to, że często lepiej znany jest konik morski niż powszechnie występujący żuk leśny, którego żeby zobaczyć wystarczy wyjść z domu i z większą uwagą obserwować świat pod stopami – tłumaczy raciborski urząd miasta.

Modele zakupione zostały przy wsparciu środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 63 tys. zł. Łączny koszt inwestycji wynosi 133 109 zł.

Ścieżka przyrodnicza jest kolejną nowością w arboretum. W ostatnim czasie zrealizowano takie projekty jak: nowy obiekt powitalny przy parkingu – tzw. „witacz”, Leśny Kącik Malucha powstały w ramach Inicjatywy Lokalnej, miejsce pod ognisko w grodzie, ścieżka filozoficzna Dezyderata, ścieżka dydaktyczna „Co mówi las?”, dofinansowana z EFRR Interreg budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do Zaczarowanego Ogrodu, doposażenie gry terenowej „Słowiańskie legendy”, nowy szalet przy parkingu, dofinansowany z WFOŚiGW w Katowicach spójny system oznakowania kolekcji roślinnych, Średniowieczny Tor Zabaw przy grodzie, letnie koncerty wśród zieleni czy rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu.

fot. Urząd Miasta Racibórz
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj