Program ochrony środowiska gminy Racibórz

0

Władze gminy Racibórz podjęły decyzję o opracowywaniu „Programu Ochrony środowiska gminy Racibórz”.

Decyzja ta wynika z zapisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627) obowiązującej w Polsce od 1 października 2001 roku, gdzie nałożono na władze gminy obowiązek opracowania programu ochrony środowiska do 30 czerwca 2004 roku.


W trakcie prac nad Programem, na niniejszej stronie internetowej, podawane będą informacje o stanie zaawansowania wykonania Programu, co umożliwi czynne włączenie się przedstawicieli UM Raciborza, innych instytucji / organizacji, jak też i samych mieszkańców miasta w prace nad Programem.


Sposób prowadzenia prac


Jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie wdrożenia każdego programu jest sposób jego opracowywania. Szczególnym punktem zainteresowania będzie zatem włączenie stron trzecich w interaktywne przygotowanie projektu, od samego początku trwania procesu planowania, czyli zastosowanie tzw. otwartego planowania.


Etapy wykonania Programu


Prace nad "Programem ochrony środowiska gminy Racibórz" podzielone będą na pięć etapów realizacyjnych poprzedzonych Etapem Wstępnym, którego rezultatem będzie dokładnie określona procedura opracowywania Programu, w tym sposób gromadzenia informacji, rodzaj i skład grup biorących udział w pracach oraz wszystkie inne formy otwartego planowania.


Przedstawiona poniżej propozycja prowadzenia prac charakteryzuje krótko każdy z kolejnych etapów.Etap 1 Celem tego etapu jest określenie stanu wyjściowego i uwarunkowań Programu ochrony środowiska.


Etap 2 W ramach tego etapu zostanie wypracowana strategia ochrony środowiska gminy Racibórz do 2011 roku. Cele ekologiczne zostaną ujęte w czterech blokach tematycznych, zgodnie z dokumentem pt. Polityka ekologiczna państwa na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011.


Etap 3 W oparciu o wyniki etapu 2 oraz dane znajdujące się w takich materiałach źródłowych jak: ankiety, programy, plany, opracowania sektorowe, wojewódzkie, zostanie zdefiniowana lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w najbliższych czterech latach (tzw. plan operacyjny).


Etap 4 W ramach tego etapu zostanie przygotowana wersja robocza Programu, która będzie dyskutowana podczas warsztatów roboczych.


Etap 5 Przygotowany zostanie projekt Programu (zweryfikowana wersja w oparciu o wnioski, uwagi, propozycje zgłoszone podczas warsztatów roboczych), przedstawiony następnie Zleceniodawcy (w terminie do 30 października 2003 roku) celem skierowania go do procedury opiniowania i uchwalania.


(Więcej informacji : Zdzisława Sośnierz Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska i Rolnictwa UM Racibórz, tel. 415 31 55)

- reklama -

Odśwież swoją przestrzeń Więcej artykułów branżowych >>

Ogłoszenia PLUSYdlaBIZNESUWięcej ogłoszeń branżowych >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here