Zajęcie otwarte z udziałem rodziców

Po wesołych i słonecznych wakacjach wróciliśmy z naładowanymi akumulatorami do nowych obowiązków .
Dzieci z naszej grupy dumne z faktu, iż od 1 września są najstarszą grupą
w przedszkolu, pełne radości przyjęły na siebie obowiązki tzw.
„starszaków”.Przedszkole nasze jest przedszkolem z oddziałem specjalnym
i oddziałami integracyjnymi, dlatego też sytuacja ta nakłada na naszych nauczycieli obowiązek ciągłych poszukiwañ sprawdzonych i dobrych metod
pracy z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi.
Jedną z takich właśnie metod jest metoda Weroniki Sherborn. Genialność
tej metody polega na jej prostocie, ponieważ z tak zwanego baraszkowania,
które pojawia się we wczesnym dzieciństwie każdego zdrowego dziecka i w
każdej rodzinie, stworzyła ona system terapeutyczny.
Głównym założeniem metody tej jest rozwinięcie przez ruch takich zdolności jak:
świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego,
świadomość przestrzeni i działania w niej,
dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego
kontaktu.
Elementy tej metody już od wielu lat wykorzystywane były w naszej pracy
z dziećmi, jednak od tego roku postanowiłyśmy zaangażować do
zajęć rodziców naszych pociech.
17 września zaprosiłyśmy rodziców, by wspólnie z nami uczestniczyli w zajęciuprowadzonym metodą W. Sherborn. Wspólne ćwiczenia dały nam tyle radościi wesołych sytuacji, że wszyscy zgodnie podjęliśmy decyzję o comiesięcznych spotkaniach na zajęciach prowadzonych w tej formie.
23 września w przedszkolu naszym odbyła się konferencja dyrektorów
przedszkoli delegatury rybnickiej. Dyrektorki z dużym zainteresowaniem
obejrzały fragment zajęcia prowadzonego metodą W.Sherborn w wykonaniu
naszych starszaków”, stwierdzając jednoznacznie, że metoda ta jest bardzo
przydatna w pracy z dziećmi w instytucjach wychowania zbiorowego jako
metoda wspomagająca rozwój, stymulująca go i wyrównująca opóźnienia
rozwojowe.
<
>
Wychowawczyni grupy integracyjnej sześciolatków Halina Król

- reklama -

3 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here