„Omnibusik”

Tradycyjnie już obchodom święta Szkoły SSP 15 towarzyszyły konkursy wiedzowe. 26 listopada 2004r odbył się, sięgający swoją tradycją do roku 1997, „Omnibusik”.
W konkursie brali udział wszyscy uczniowie klas szóstych. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: p. Joanna Chrzanowska -Rybeczka – język polski, p. Marek Zimnicki _ historia, p. Danuta Matyja _ matematyka, p. Danuta Orzechowska _ przyroda, p. Krzysztof Jasita _ religia, p. Anna Reszka _ muzyka, p. Beata Szyjka – wychowanie fizyczne, p. Ewa Kubacka _ plastyka.
W konkursie, po wyrównanej walce, I miejsce zajęła klasa VIa (wychowawca: p. Barbara Sput), II miejsce – klasa VI d (wychowawca: p. Anna Reszka), III miejsce – klasa VI e (wychowawca: p. Iwona Kuźmicz).
Konkurs poprowadziły: p. Elżbieta Buchalik i p. Iwona Kuźmicz.
Na akademii z okazji święta Szkoły zwycięzcy otrzymali nagrody:

klasa VI a czek na kwotę 300zł,

klasa VI d czek na kwotę 250zł,

klasa VI e czek na kwotę 150zł.
Nagrody ufundowała Rada Rodziców przy SSP nr 15 w Raciborzu.REGULAMIN KONKURSU ,,OMNIBUSIK”

- reklama -


W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich klas szóstych szkoły podstawowej.

Konkurs obejmuje przedmioty: j. polski, historię, matematykę, przyrodę, religię, muzykę, wychowanie fizyczne, plastykę.

Każda klasa wybiera do danej dziedziny trzyosobową drużynę (dany uczeń może odpowiadać na pytania z co najwyżej z dwóch dziedzin).

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa jury złożone z nauczycieli w/w przedmiotów.

Z każdego przedmiotu (poza plastyką) drużyny odpowiadają na dwa pytania (bądź wykonują zadane im zadania). Na jedno z nich (wspólne dla wszystkich) drużyny odpowiadają na kartce. Drugie pytanie (zadanie) jest wybierane losowo przez daną klasę (odpowiedź ustna).

Za każdą prawidłową odpowiedź klasa otrzymuje 1 pkt., za odpowiedź błędną bądź niepełną 0 pkt.

Z plastyki klasa wykonuje plakat na losowo wybrany temat (wspólny dla wszystkich klas). Uczniowie wykonują pracę plastyczną przez czas trwania całego konkursu. Prace ocenia nauczyciel plastyki (0 _ 2 pkt.).

Każda klasa może dodatkowo uzyskać od 0 do 3 punktów za doping (transparenty, okrzyki, strój, zachowanie w czasie trwania konkursu itp.). Oceny dokonuje całe jury.

Wygrywa klasa, która uzyska największą ilość punktów.

W razie jednakowej ilości punktów następuje dogrywka. Dane klasy wybierają spośród uczniów swojej klasy trzy najlepsze osoby. Jury losuje przedmiot, z którego będzie zadane pytanie. Drużyny piszą odpowiedź na kartce. Wygrywa ta drużyna, która poda prawidłową odpowiedź. Dogrywka trwa do momentu wyłonienia zwycięzcy.

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here