Strażnicy przyrody z Przedszkola nr 15

0

„Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie, na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie,gdy życia na Ziemi nie stanie”- słowa I.Oksińskiej odgrywaja znaczącą rolę w kształtowaniu świadomości naszych wychowanków. „Strażnicy przyrody”


„Ochrona środowiska to moralny obowiązek każdego człowieka – kontynuujcie Wasze dzieło uwrażliwiania na ochronę środowiska…”


Jan Paweł II


Nauczyciele Przedszkola nr.15 im. Jana Brzechwy w Raciborzu, przybliżając dzieciom zagadnienia dotyczące ekologii, dążą do kształtowania właściwych nawyków dotyczących środowiska naturalnego.
Prowadzone zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej rozbudzają drzemiące w dziecku potrzeby poznawcze, zaciekawienie, zainteresowanie i zwracają uwagę każdego wychowanka na bogactwo i różnorodność otaczającego świata.
Organizowane zajęcia z edukacji ekologicznej zawsze dostarczają dzieciom wiele emocji, przeżyć i radości. Przedszkolaki rozumieją potrzebę ochrony środowiska naturalnego, potrafią segregować odpady oraz rozumieją potrzebę oszczędzania wody i energii elektrycznej.Przedszkole realizuje program autorski dotyczący edukacji ekologicznej, adresowany do wszystkich grup wiekowych, rozwijający m.in. możliwości twórcze dzieci, mający odzwierciedlenie w pięknych pracach plastycznych.
Zgodnie ze znanym dzieciom hasłem: „Przedszkolaki puszki i baterie zbierają i o czyste środowisko dbają”, w naszym przedszkolu prowadzona jest systematyczna zbiórka puszek i zużytych baterii ciesząca się dużym zainteresowaniem rodziców i dzieci.

- reklama -
Opracowały: Ewa Muzia i Barbara Ciuruś

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here