Starostwo otrzymało dofinansowanie na realizację „Programu stypendialnego dla uczniów i studentów”

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w powiecie raciborskim i studenci zamieszkali na terenie powiatu, mający niskie dochody, otrzymają w roku szkolnym 2006/2007 i w semestrze zimowym roku akademickiego 2006/2007 stypendia unijne.
Projekty powiatu dotyczące „Programu stypendialnego dla uczniów i studentów” uzyskały pozytywną decyzję Komisji Oceny Projektów i zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

Stypendia dla uczniów dotyczą całego roku szkolnego 2006/2007. Przyznana ogólna kwota dofinansowania wyniesie 498 tys. 300 zł., co pozwoli na wypłatę stypendiów dla 290 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie raciborskim, ale zamieszkałych na obszarach wiejskich. Przez okres 10 miesięcy (od września 2006 roku do czerwca 2007 roku) każdy uczeń zakwalifikowany do programu otrzyma stypendium w wysokości: 185 zł. miesięcznie (z dochodem do 316,00 zł.) i do 145 zł miesięcznie (z dochodem od 316,01 zł. do 504,00 zł. lub do 583,00 zł. – w przypadku osoby niepełnosprawnej w rodzinie).

- reklama -

Stypendia dla studentów dotyczą semestru zimowego roku akademickiego 2006/2007. Przyznana ogólna kwota dofinansowania w tym przypadku wyniesie 147 tys. 961 zł. Przez okres 5 miesięcy (od października 2006 roku do lutego 2007 roku) każdy student zakwalifikowany do programu otrzyma stypendium, jednak ostateczna liczba stypendystów i kwoty stypendium znane będą po ostatecznej decyzji Zarządu Województwa Śląskiego.

Lista stypendystów ogłoszona zostanie w październiku.

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here