Festiwal Kultury Morawskiej

Festiwal Kultury Morawskiej, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzanowicach, rozpoczął się od warsztatów malarsko – fotograficznych „Widok z okna”.

Autorem projektu warsztatów była Mariola Kandziora. Warsztaty ze strony polskiej realizowali: Mariola Kandziora i Edyta Reichel, ze strony czeskiej Martina Jakosove i Josef Kubny.Celem warsztatów jest umożliwienie uczniom przeżycia doświadczeń obserwacyjnych podczas fotografowania z natury, stworzenie chwili refleksji nad upływającym szybko czasem, również inne spojrzenie na okno, przedmiot zarazem zwyczajny
i magiczny, spojrzenie w przeszłość i przyszłość w oparciu o bogactwo doznań zmysłowych, doskonalenie umiejętności warsztatowych, poznanie nowych technik.


- reklama -

W warsztatach brało udział około 50 osób, młodzież wraz z opiekunami podróżowała na rowerach po okolicy i robiła zdjęcia, by je później „kunsztownie przetworzyć”. Gotowe prace umieszczono w stylowych ramach okiennych. Warsztaty miały nie tylko wymiar artystyczny, ale było to także spotkanie z przyjaciółmi za granicy. To pozwala lepiej się poznać i zrozumieć. Pozytywne wartości, jakie niosą takie spotkania, to poznanie własnej i sąsiedzkiej tożsamości, to zrozumienie swojej odrębności sąsiedzkiej wyjątkowości i odrębności – która paradoksalnie jest wartością w zjednoczonej Europie.

Wystawę prac do 14.10. można oglądać w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach, a przez następnie dwa tygodnie w Urzędzie Gminy Chuchelna (Czechy).


Gmina Krzanowice leży na pograniczu polsko – czeskim. Układ ten determinuje wzajemne przenikanie się kultur, zarówno w przeszłości jak i obecnie, zatem istotnym problemem jest propagowanie wiedzy na temat historii i tradycji tych przygranicznych ziem.
Projekt skierowany jest do mieszkańców lokalnej społeczności oraz do przedstawicieli władz oświatowych i kulturalnych Powiatu Raciborskiego i Opawskiego jako uczestników projektu.
Poza warsztatami malarskimi i fotograficznymi planuje się wydać opracowanie na temat „fenomenu” figur św. Nepomucena na ziemi raciborskiej i opawskiej, zorganizować Koncert Chórów (19 listopada)oraz konferencję naukową – „HISTORYCZNO – KULTUROWE PRZEOBRAŻENIA POGRANICZA ŚLASKO – MORAWSKIEGO” . (20 listopada)

Wartość dofinansowania wyniesie 36 800,00 PLN.

Dyrektorem festiwalu jest Marian Wasiczek

Koordynator – Kornelia Błońska – Pawliczek.
/oprac.BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here