Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości

Gimnazjum nr 1 w Raciborzu zostało uhonorowane Certyfikatem Śląskiej Szkoły Jakości. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest na 5 lat.New Page 1

- reklama -

Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości

Gimnazjum nr 1 w Raciborzu zostało uhonorowane
Certyfikatem Śląskiej Szkoły Jakości. To prestiżowe wyróżnienie
przyznawane jest na 5 lat. Wcześniej gimnazjum musiało spełnić cztery
warunki konieczne kwalifikujące szkołę do przystąpienia do Programu
Certyfikacji Szkół i Placówek Województwa Śląskiego, były nimi:
przeprowadzenie wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, zatrudnienie
wszystkich nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, posiadanie przez szkołę
pracowni komputerowej z dostępem do internetu oraz brak skarg na szkołę do
organu prowadzącego i Kuratorium Oświaty. Kolejnym krokiem było przygotowanie
Księgi Jakości potwierdzającej realizację działań projakościowych wraz z
ich efektami. Kuratorium otrzymało Księgę Jakości w czerwcu, natomiast po
przyznaniu Certyfikatu podczas uroczystej Rady Pedagogicznej 16 października
drugi egzemplarz Księgi przekazano Prezydentowi Raciborza. Certyfikat Jakości
gimnazjum otrzymało w dwóch zgłoszonych przez siebie obszarach pracy szkoły-
koncepcja pracy szkoły i kształcenie. O odpowiednim poziomie kształcenia w G1
świadczą nie tylko finaliści i laureaci konkursów 
na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym, ale także wyniki
egzaminów gimnazjalnych i losy absolwentów. Średnia wyników egzaminu
gimnazjalnego w G1 od początku ich przeprowadzania jest wyższa od średniej
krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, a ponad 90 % gimnazjalistów z
„jedynki” kontynuuje naukę w szkołach kończących się egzaminem
maturalnym. Takie efekty kształcenia to wynik pracy całego grona
pedagogicznego. 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here