Podpisano kolejny kontrakt „Gospodarki wodno – ściekowej”

18 grudnia w raciborskim magistracie podpisano umowę na realizację Kontraktu nr II w ramach „Gospodarki wodno – ściekowa w Raciborzu”.

W ramach Kontraktu nr II zostanie wykonana kanalizacja sanitarna, która będzie budowana w dzielnicach miasta dotychczas nieskanalizowanych: Ocice, Brzezie, Sudół, Markowice, Miedonia, Płonia. Z uwagi na ukształtowanie terenu, na którym położony jest Racibórz – rozpatrywany obszar będzie w przeważającej części objęty systemem kanalizacji grawitacyjnej. Wspomaganie układem pompowym przewidywane jest przede wszystkim dla Brzezia i Markowic. Z kolei na Ostrogu przewiduje się sieć kanalizacyjną zmodernizować.
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy będzie obejmowała Ocice w rejonie ulic Górnej i Gruntowej. Modernizacja obejmuje kolektor w ulicy 1 Maja i Piaskowej i ma na celu poprawę stanu technicznego kanałów, które doprowadzają ścieki deszczowe do wylotów burzowych do Odry.

Zadanie przewiduje także budowę ujęcia wody w Strzybniku wraz z rurociągami dosyłowymi. Ujmowana woda będzie tłoczona pod ciśnieniem pomp głębinowych do ul. Starowiejskiej, a następnie do stacji uzdatniania wody przy ul. 1 Maja.

Budowana będzie także sieć wodociągowa w Brzeziu, Ocicach, Markowicach i Sudole oraz zmodernizowana sieć w Brzeziu, Sudole, Ostrogu i Starej Wsi. W ramach zadania przeprowadzona zostanie wymiana przewodów wykonanych z azbestocementu oraz renowacja przewodów.


Podpisy pod umową złożył Ryszard Bortel szef „Borbudu” oraz prezydent Mirosław Lenk.

/SaM/

- reklama -

4 KOMENTARZE

  1. To prawda ,że firma BORBUD jest największym potentatem w tej dziedzinie na ziemi raciborskiej.Nie ma tu konkurencji.Gratuluję! Mam nadzieję,że poprawi się bieżący nadzór nad pracą brygad zarówno ze strony firmy jak i Urzędu Miasta,a napoje alkoholowe będą spożywane przez niektórych robotników dopiero po godzinach pracy. Ludzie na to patrzą. Mieliśmy w mediach złe przykłady z ul. Cegielnianej.Wierzę, iż szef firmy postawi również na dyscyplinę pracy. Wiem,że dobrzy fachowcy uciekają z kraju.

  2. Panie Bortel , mimo trudności technicznych i finansowych, mimo niedotrzymania ciągłości robót przez podwykonawców, w przyśpieszonym o rok terminie zakończył Pan w pażdzierniku remont ul. Cegielnianej .Za to mieszkańcy dziękują Panu i współpracownikom firmy Borbud.Dobrze, iż mamy takie przedsiębiorstwo, zapewniające pracę wielu raciborzanom oraz byt ich rodzinom. Radosnych świąt Panu i wszystkim solidnym pracownikom, aby świecili przykładem pozostałym.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here