Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

W przedszkolu Nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu przy ul. Bielskiej 2 funkcjonują cztery oddziały przedszkolne w zależności od wieku i stopnia niepełnosprawności dziecka. Dwa oddziały integracyjne , jeden specjalny i zwykły dla dzieci trzy i czteroletnich.W przedszkolu Nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu przy ul. Bielskiej 2 funkcjonują cztery oddziały przedszkolne w zależności od wieku i stopnia niepełnosprawności dziecka. Dwa oddziały integracyjne , jeden specjalny i zwykły dla dzieci trzy i czteroletnich.

Od września 2006 roku w placówce prowadzone są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęciami objęte są dzieci od kilku miesięcy do 7 lat z różnorodnymi dysfunkcjami , posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu wydaną przez poradnie psychologiczno – pedagogiczną. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zespół specjalistów w przedszkolu opracowuje kierunki działania , indywidualny program wczesnego wspomagania , nawiązuje współpracę z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji , terapii lub innych form pomocy, stosowne do potrzeb , analizuje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i rodzinie.

- reklama -

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej.

Zajęcia z dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganiu pomagają:
– zapobiegać pogłębianiu się niepełnosprawności
– zapobiegać izolacji rodziny
– przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole we właściwym czasie.
– akceptować niepełnosprawne dziecko w rodzinie oraz wypełniać zadania opiekuńczo – rehabilitacyjne w domu
– osiągnąć samodzielność życiową odpowiednią do wieku rozwojowego
– umocnić więzi rodzinne.

Przedszkole Nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym
ul. Bielska 2
tel/fax: 032 415 32 75
[email protected]

e-mali: [email protected]

czynne: pon. – pt.
w godz: od 5.45 do 16.30

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here