IV Międzyszkolne Spotkanie Przyjaciół Dzieci

Majowe spotkanie przyjaciół dzieci zgromadziło w sali RCK przedstawicieli władz miasta, pedagogów i działaczy TPD oraz młodzież i dzieci.
To już czwarte spotkanie przygotowane przez dzieci dla dzieci – podkreśla prezes oddziału miejskiego TPD Krystyna Klimaszewska. Co roku spotkania są okazją do podsumowania pracy towarzystwa i kół TPD działających przy placówkach oświatowych oraz sposobem na integrację środowiska. .
Warto tu nadmienić, że do sukcesów TPD należy uruchomienie kolejnego koła, wyposażenie następnej świetlicy środowiskowej, a cała działalność oddziału miejskiego jest wysoko oceniana przez prezesa Śląskiego Oddziału Regionalnego TPD w Katowicach Jana Wiesiołka.Po części oficjalnej, w której nagrody odebrali i wyróżnieni nauczyciele i laureaci konkursu plastycznego „Stop przemocy”, uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl „Na pustyni bez uczuć” przygotowany przez Zespół Teatralny „Trzynastka” z SP 13.
Przedstawienie poświęcone problemowi agresji w szkole, na podwórku, w rodzinie było również prezentowane dla uczniów raciborskich szkół. Działamy zgodnie z zasadą spotkań przyjaciół dzieci – mówią opiekunki zespołu Elżbieta Kocyłowska i Zdzisława Bobyk – prezentację przygotowują dzieci dla dzieci.Spotkanie rozpoczął zespół bębniarzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, przygotowany pod kierunkiem: Marzeny Kurakiewicz i Michała Fity, a zakończył gościnny występ Integracyjnego Zespołu Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tolerancja” ze Świętochłowic.

Zobacz fotorelację

/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here