PCPR chce więcej zawodowych rodzin zastępczych

PCPR planuje rozbudować istniejący system opieki nad dzieckiem o kolejne zawodowe rodziny zastępcze – oprócz pomocy finansowej na każde umieszczone dziecko, otrzymają także osobne wynagrodzenie.W ramach realizowanej przez powiat raciborski akcji "Rodziny zastępcze potrzebne od zaraz" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu zamierza rozbudować istniejący system opieki nad dzieckiem o kolejne zawodowe rodziny zastępcze wielodzietne i specjalistyczne. – Z jednym z opiekunów zawierana jest umowa, co powoduje, że jego sytuacja finansowa jest porównywalna do sytuacji osoby zatrudnionej – wyjaśnia Henryk Hildebrand, dyr. PCPR w Raciborzu. Centrum zamierza utworzyć zawodowe rodziny zastępcze – wielodzietne, w których będzie możliwe umieszczenie nawet 6 dzieci oraz rodziny specjalistyczne, które będą gotowe przyjąć dzieci trudne lub niepełnosprawne.

– Rodzinie zastępczej udzielamy pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Pomoc ta uzależniona jest od wieku i stanu zdrowia dziecka, a także niedostosowania społecznego dziecka, jeżeli wykazuje ono przejawy demoralizacji, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich – dodaje H. Hildebrand.

PCPR rozpatrując oferty kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem zawodowej rodziny zastępczej, bierze pod uwagę w szczególności predyspozycje psychofizyczne kandydatów do pełnienia funkcji, w zależności od typu rodziny zastępczej, umiejętności niezbędne w opiece nad dziećmi o szczególnych potrzebach, doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach, informacje pozwalające na ocenę funkcjonowania kandydatów w środowisku lokalnym, warunki mieszkaniowe kandydatów pozwalające na przyjęcie dziecka o szczególnych potrzebach.

– Kandydaci na rodziny zastępcze zobowiązani są do odbycia szkolenia, o ile nie ukończyli go wcześniej, które przeprowadza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu lub w przypadku rodzin specjalistycznych Ośrodek Rodzin Zastępczych w Bytomiu – mówi dyr. PCPR w Raciborzu.

Obecnie prawie 30 dzieci oczekuje na miejsce w rodzinie zastępczej.

/SaM/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 032 415 20 28 lub 032 415 94 62 oraz na stronie internetowej www.pcpr.raciborz.org.pl.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here