Raciborski Informator Miejski: Rowerem po Raciborzu

0

Jest już koncepcja rozbudowy ścieżek rowerowych w kierunku przejść granicznych.

Można się z nią zapoznać na stronach internetowych miasta w dziale Turystyka oraz w Miejskim Centrum Informacji przy ul. Długiej. Koncepcja dostępna jest w językach polskim i czeskim.

- reklama -

 

Ujęte w projekcie ścieżki pełnią rolę rekreacyjną jak również komunikacyjną, umożliwiającą bezpieczny i szybki dojazd na rowerze z dzielnic do centrum miasta. Koncepcja została opracowana zgodnie z normatywami funkcjonalności ścieżek rowerowych przygotowanymi przez holenderskie stowarzyszenie Centrum Badań i Standaryzacji Kontraktów Inżynierii Lądowej i Ruchu.

Program pięciu wymogów obejmuje:

1. Spójność (infrastruktura rowerowa jest spójna i prowadzi przez wszystkie źródła i cele podróży rowerowych.

2. Bezpośredniość (dążenie aby infrastruktura zapewniała najkrótsze, najszybsze trasy dotarcia do celu podróży).

3. Wygodę (trasy rowerowe umożliwiają szybki i wygodny przepływ ruchu rowerowego).

4. Bezpieczeństwo (infrastruktura rowerowa gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu rowerowego).

5. Atrakcyjność (infrastruktura zaprojektowana jest i dostosowana do otoczenia, aby poruszanie się na rowerze było atrakcyjne).

 

W projekcie położono nacisk na powiązania ponadlokalne, turystyczne i rekreacyjne trasy rowerowe regionalne i międzynarodowe – w tym połączenia z przejściami granicznymi Pietraszyn – Sudice i Chałupki – Bohumin. Takie rozwiązania spowodują możliwość bezpiecznego przejazdu cyklistów sąsiadujących państw na trasie Bohumin – Racibórz oraz Racibórz– Sudice. Zaprojektowane ścieżki rowerowe biegną wzdłuż ciągów komunikacji samochodowej oddzielonych pasmem zieleni, tworząc dogodne warunki sprzyjające rowerowym wycieczkom.

 

Projekt w oparciu o przedstawiony przez magistrat przebieg ścieżek rowerowych, opracowało Architektoniczno-Urbanistyczne Biuro Projektowe ARCH URBS z Katowic.

Środki na opracowanie koncepcji w lutym 2007 r. pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IIIA Czechy-Polska oraz z budżetu państwa. W marcu przeprowadzono przetarg na wykonanie koncepcji rozbudowy ścieżek rowerowych jak również tłumaczenie na język czeski, wykonanie ulotek promocyjnych oraz internetowej prezentacji multimedialnej. Koncepcja udostępniona zostanie również partnerom projektu tj. Opawie, Krzyżanowicom oraz Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry.

 

/Artykuł zaczerpnięto z Raciborskiego Informatora Miejskiego nr 2/2008/

 

Zobacz cały numer – pobierz Raciborski Informator Miejski nr 2.
 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here