PWSZ współpracuje z Uniwersytetem Ostrawskim

0

Umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Sztuki raciborskiej uczelni i Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego została podpisana jeszcze przed wakacjami.

25 czerwca w Ostrawie podpisano umowę pomiędzy raciborską uczelnią a Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego.

- reklama -

 

Przedmiotem umowy – jak czytamy w piśmie – jest wzajemna współpraca, pogłębianie i poszerzenie kontaktów obustronnych w ramach edukacji, działalności badawczej – artystycznej i naukowej oraz kulturalnej i wydawniczej. Wzajemny udział pedagogów w konferencjach, wykładach i seminariach powinien umocnić wymianę doświadczeń w dziedzinie sztuki plastycznej oraz edukacji artystycznej w szkołach i placówkach pozaszkolnych.

 

Zakres współpracy dotyczy:

 

1. Organizowania grupowych lub samodzielnych wystaw pedagogów w pomieszczeniach wystawowych uczelni (Galeria Student, Galeria Racibórz) oraz w galeriach współpracujących z uczelniami.
2. Wzajemna wymiana pedagogów obydwu instytucji w poszczególnych kierunkach studiów (na okres l semestru),   udział pedagogów w plenerach i warsztatach twórczych organizowanych przez obydwie instytucje i wymiana najnowszych informacjach o sztukach plastycznych i edukacji artystycznej w obu krajach.
3.  Wzajemna współpraca profesorów i docentów podczas przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.
4.  Współpraca w dziedzinie grantów międzynarodowych (CEEPUS, OLSA, ERASMUS), ich przygotowanie i realizacja. Współpracę tę poszerzyć można o kolejne instytucje i organizacje (Słowacja, Austria).
5.  Współpraca w ramach działalności studenckiej, wymiana wystaw prac studentów, grup plenerowych, współpraca    kół naukowych, organizacja wspólnych przedsięwzięć artystycznych.
6.  Wymiana studentów obydwu instytucji w bezpośrednim procesie nauczania (na okres l semestru) lub w wybranych zajęciach.
7.  Organizowanie kursów artystycznych (w zakresie rysunku, malarstwa, grafiki, mozaiki, witrażu, fotografii itd.).
8.  Organizowanie wystaw kierunkowych z pracowni artystycznych przez prowadzących, połączonych z prezentacją treści kształcenia.
9.  Współpraca w ramach kontynuacji studiów II stopnia w Uniwersytecie Ostrawskim dla absolwentów Instytutu Sztuki.

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here