Szpital Rejonowy w Raciborzu o funkcjonowaniu poradni specjalistycznych

Nawiązując do informacji w mediach dotyczących problemów,związanych z funkcjonowaniem poradni specjalistycznych w Szpitalu Rejonowym, dyrekcja szpitala przedstawia poniższą informację:

Okres rozliczeniowy z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2008 r. został podzielony na dwa okresy:

- reklama -

 

– od 01.01.2008 do 30.04.2008-automatyczne przedłużenie przez NFZ umowy z 2007 r.; wartość kontraktu wyniosła ponad 900 tys. zł,
– od 01.05.2008 do 31.12.2008-umowa została podpisana na podstawie ogłoszonych postępowań konkursowych.

 

W postępowaniu konkursowym na okres od 01.05.2008 do 31.12.2008 dyrekcja szpitala złożyła ofertę zgodnie z planowanym zapotrzebowaniem na poszczególne świadczenia w szpitalu na ponad 2,5 mln zł. W wyniku negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia ostateczna przyznana wartość kontraktu dla raciborskiego szpitala wyniosła około 1,7 mln zł, co stanowi 68% potrzeb.

 

Główne zmiany w zakontraktowanych świadczeniach:
– brak kontraktu na świadczenia w zakresie: gastroenterologii,neurologii i leczenia chorób naczyń,
– zakontraktowanie dodatkowych świadczeń w zakresie preluksacji,
– poradnia hepatologiczna została przekształcona w poradnię chorób zakaźnych,zgodnie z wymogami NFZ.

 

W trakcie realizacji kontraktu pacjenci są przyjmowani w kolejności zgłoszeń, zgodnie z zakontraktowanymi ilościami punktów w odpowiednich poradniach. Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia:

 

– prowadzona jest codzienna sprawozdawczość z ilości wykonanych świadczeń wraz z ich przekroczeniami,
– do 10 dnia każdego miesiąca są podawane infomacje, co do kolejek oczekujących pacjentów w poradniach, ukazujące się na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Średnia ilość pacjentów leczonych obecnie w szpitalu wynosi 9 000 miesięcznie, natomiast według kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia powinno to być 7 000 pacjentów miesięcznie. Pomimo występowania comiesięcznych przekroczeń kontraktu,podjęto decyzję o nieograniczaniu w radykalny sposób realizacji świadczeń medycznych.

 

 

W ciągu roku przeprowadzono kolejne renegocjacje umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:
– pierwsza renegocjacja z 10.06.2008 miała na celu zwiększenie zbyt małej ilości punktów przyznanej przez NFZ w pierwotnej umowie w poradni nefrologicznej i chorób zakaźnych; wartość renegocjacji – ponad 75 tys. zł,
– druga renegocjacja z 05.08.2008 miała na celu pokrycie bieżących przekroczeń występujących w poszczególnych poradniach; wartość renegocjacji – ponad 260 tys.zł,
– trzecia renegocjacja z 08.10.2008, zwiększa w znaczny sposób ilości zakontraktowanych świadczeń w poradniach; wartość renegocjacji – ponad 230 tys.zł. Łączna wartość renegocjacji w 2008 r.wyniosła ok.600 tys.zł.

 

W związku z tym, że środki finansowe w ramach trzeciej renegocjacji kontraktu przy ustalonych już kolejkach oczekujących pacjentów, zostały przyznane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w czasie, gdy do końca roku pozostały już tylko dwa miesiące, Szpital Rejonowy informuje, że realizacja ilości punktów przyznanych przez NFZ jest znacznie utrudniona w tak krótkim czasie, tym niemniej szpital dołoży wszelkich starań, aby pacjenci byli przyjmowani zgodnie z ustaloną kolejnością.

 

Natomiast wszystkie nagłe przypadki zachorowań i pacjenci z wszelkimi urazami są przyjmowani na bieżąco we wszystkich poradniach Szpitala Rejonowego.

 

Z-ca Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu ds. medycznych
lek. med. Zbigniew Wierciński

- reklama -

2 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here