Konferencja Naukowa w Archiwum Państwowym

W dniach 7-8 maja w Archiwum Państwowym przy ul. Solnej w Raciborzu odbędzie się Konferencja Naukowa z okazji 65. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Konferencja będzie poświęcona wielokulturowości Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi raciborskiej.

Podczas konferencji omówiona zostanie polityka narodowościowa prowadzona przez władze niemieckie na Śląsku w latach 1944-1945, a także losy Polaków przesiedlonych z Kresów Wschodnich na Śląsk, kierunki przesiedleń, ich dynamika, postawy i nastroje przesiedleńców. Prezentowane będą również zagadnienia dotyczące przejęcia władzy w Raciborzu przez polskie urzędy; postaramy się spojrzeć na Racibórz 1945 roku oczami repatriantów. Ponadto omówione zostaną zagadnienia dotyczące ludności morawskiej na ziemi raciborskiej, dziedzictwa i obecnej sytuacji Grekokatolików na Śląsku, wkładu mniejszości niemieckiej w rozwoju kulturowym raciborszczyzny, a także wpływu migracji ludności na architekturę. Podczas konferencji będzie możliwość prowadzenia dyskusji panelowej z pracownikami naukowymi uniwersytetów w: Katowicach, Opolu i Wrocławiu oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

- reklama -

Piątek, 7 maja

godz. 11.00 – 16.00: I część konferencji w Archiwum Państwowym przy ul. Solnej w Raciborzu
godz. 16.00: wycieczka do Rud dla wykładowców i uczestników – zwiedzenie odnowionego Zespołu Pocysterskiego

Sobota, 8 maja

godz. 10.00 – 14.00: II część konferencji w Archiwum Państwowym przy ul. Solnej w Raciborzu
godz. 16.00: nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Matki Bożej, które poprowadzą obok księży katolickich: ks. mitrant prof.dr hab. Janusz Czerski z Kościoła Grekokatolickiego w Nysie,  ks. mitrant Sergiusz Dziewiatowski z Cerkwi Prawosławnej pw. Św.w. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu  i  ks.Kościoła Ewangelickiego Mirosław Sikora z Rybnika
godz. 17.30: modlitwa ekumeniczna na Cmentarzu Wojennym przy ul. Reymonta w Raciborzu

 

 

 

 

Organizatorzy: Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Urząd Miasta Racibórz oraz Oddział Archiwum Państwowego a Raciborzu.

 

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here