VII Międzyszkolne Spotkanie Przyjaciół Dzieci

2 czerwca w DK Strzecha odbyło się kolejne spotkanie osób, wspierających pracę na rzecz dzieci.Na zaproszenie prezes TPD Oddziału Miejskiego w Raciborzu Krystyny Klimaszewskiej na Spotkanie Przyjaciół Dzieci przybyli: wiceprezydent miasta Raciborza Ludmiła Nowacka, przedstawiciel Prezydium Zarządu Śląskiego Oddziału TPD w Katowicach Maria Gronczakiewicz, pełnomocnik prezydenta do spraw społecznych Iwona Trzeciakowska, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej przy Śląskim Oddziale Regionalnym TPD w Katowicach Romana Serafin, radni miasta Raciborza, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, młodzież i dzieci.

-Międzyszkolne Spotkania Przyjaciół Dzieci to spotkania cykliczne, które są okazją do złożenia podziękowań wolontariuszom zaangażowanym w realizację zadań TPD – mówiła prezes TPD Oddziału Miejskiego w Raciborzu Krystyna Klimaszewska i zaznaczyła, że tylko silna tożsamość zawodowa i wiara w to, że jesteśmy w stanie poprawić naszą przyszłość daje motywację do pracy społecznej. W swoim przemówieniu prezes Klimaszewska odniosła się do sytuacji popowodziowej, zreferowała efekt poczynań władz TPD w przygotowaniu oferty dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią lub z terenów zagrożonych zalaniem.


W 2010 roku na wniosek prezes TPD K. Klimaszewskiej prezes TPD Śląskiego Oddziału w Katowicach Jan Wiesiołek odznaką „PRZYJACIEL DZIECKA” uhonorował:

1. Bogusławę Małek – członek TPD od 2004 roku, dyrektor SP- 13

2. Beatę Joszko – członek TPD od 2003 roku, nauczyciel SP- 1

3. Alinę Pieczkę – członek TPD od 2007 r. nauczyciel SP- 3 w Brzeziu.

Ponadto decyzją zarządu TPD statuetki otrzymali:

1.Maria Jeziorowska – przew. Kom. Rewizyjnej Oddziału Miejskiego TPD w Raciborzu

2.Aleksandra Jańska – członek Kom. Rewizyjnej Oddziału Miejskiego TPD w Raciborzu
3.Agnieszka Kołek – przewodnicząca koła TPD w SP- 8 do 2005 r.

4.Teresa Niedzielska – przewodnicząca koła TPD przy ZSZ Z-2

5.Norbert Mika – członek TPD od 2000 r. właściciel odznaki Przyjaciel Dziecka, organizator świetlicy TPD przy ul. Żorskiej

6.Agata Tańska – członek TPD przy SOSWdla NiS od 2006 r.

7.Jerzy Przybyła – aktywny społecznik wspierający działania na rzecz dzieci

8.Krystyna Pacharzyna – członek TPD przy SP -3

9.Maria Borkowska – członek TPD przy ZSP -2 od 2006 r.

10.Iwona Piszczatowska – członek TPD przy SP- 1 od 2004 r.

11.Sylwia Surma – członek TPD przy SP- 1 od 2004 r.

12.Sabina Chodecko – członek TPD przy SP- 1 od 2004 r.

13.Zdzisława Bobyk – członek TPD przy SP- 13 od 2004 r.

14.Elżbieta Kocyłowska – członek TPD przy SP- 13 od 2004 r.

15.Andrzej Lipiec – członek TPD przy SP- 13 od 2006 r.


W części artystycznej goście obejrzeli przedstawienie kabaretowe przygotowane przez uczniów z Gimnazjum nr 5 oraz wysłuchali repertuaru muzycznego w wykonaniu uczniów z Gimnazjum nr 3.
Na koniec spotkania prowadząca akademię Beata Skroban-Wysoczańska życzyła wszystkim zgromadzonym w sali DK. Strzecha dzieciom, aby każdego dnia doświadczały wiele miłości, ciepła i mądrości dorosłych, a przede wszystkim powodów do radości, bo w myśl słów Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here