Czytelnicy piszą: jarmarki ofert pracy to pic na wodę!

– Chodzi im tylko o to, żeby wykreślić jak najwięcej osób z listy bezrobotnych. Żeby poprawić statystykę – podsumowuje organizowane przez PUP Jarmarki Ofert Pracy Czytelnik. Dyrekcja pośredniaka odpowiada na zarzuty.

List do redakcji: Bezrobotni dostają wezwanie na jarmark ofert pracy od naszego PUP-u, stoją w kolejkach a nawet nie wiedzą za czym stoją, bo wezwanie nie podaje jakie oferty będą dostępne. Po co komu te "jarmarki"? Myślę, że chodzi im tylko o to, żeby wykreślić jak najwięcej osób z listy bezrobotnych. Żeby poprawić statystykę. Bo jak się nie przyjdzie na jarmark, to mogą to zrobić. Jak długo będzie trwała ta farsa???!!!

Od redakcji: Jarmarki ofert pracy stanowią novum w podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu działaniach na rzecz walki z bezrobociem. Inicjatywa ich organizacji wyszła od dyrektora PUP w Raciborzu Mirosława Ruszkiewicza, który objął kierownictwo placówki 1 września 2012 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, co o nadesłanym do redakcji liście sądzi dyrekcja raciborskiego pośredniaka.

- reklama -

Redakcja: Czy to prawda, że osoby bezrobotne, które otrzymują wezwanie na jarmark ofert pracy, nie otrzymują informacji dot. ofert pracy, które będą zaprezentowane na jarmarku?

Krystyna Krupa, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu: Istotą działania urzędu pracy jest przede wszystkim aktywizacja bezrobotnych, realizujemy zadania, które nakłada na nas ustawodawca ale staramy się również by nasza pomoc osobom bezrobotnym przybierała różne formy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom realizujemy Jarmark Ofert Pracy.

Zapraszamy do siedziby urzędu pracodawców, którzy prezentują swoje oferty pracy. Stwarza to możliwość by osoby zarejestrowane miały bezpośredni kontakt z pracodawcą nie ograniczający się jedynie do kontaktu telefonicznego, mailowego czy pozostawienia CV. Wynika to z regulacji ustawowych, które mówią o udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych jak również inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych z pracodawcami (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 674).

Wezwania na organizowane jarmarki otrzymują wyselekcjonowane grupy osób spełniające wymagania postawione przez pracodawcę (mające doświadczenie w danej branży, znające języki obce… etc.). Właśnie spośród takich osób pracodawcy rekrutują swoich przyszłych pracowników. Wobec powyższego osoby które otrzymują wezwanie na Jarmark Ofert Pracy spełniają kryterium "odpowiedniej pracy" w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art.2 pkt 16 "odpowiednia praca – oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim przeszkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonanie których osiąga wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny etat", urząd pracy kieruje ją do pracodawcy krajowego.

Ponadto na Jarmark są wzywane osoby, które zadeklarowały we wniosku o dokonanie rejestracji chęć podjęcia pracy w krajach EOG.


Skoro tak, to dlaczego PUP w Raciborzu zdecydował się na umieszczanie informacji o dostępnych na Jarmarku ofertach pracy dopiero w dniu Jarmarku (na stronie internetowej PUP)?

Wszystkie zgłaszane oferty pracy krajowej są dostępne na naszej stronie internetowej www.pup.raciborz.pl, natomiast informacja o Jarmarku Ofert Pracy jest zamieszczana na stronie urzędu prac w dniu Jarmarku, bowiem są to oferty skierowane dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, którzy spełniają wymagania zawarte w ofercie w celu ułatwienia im bezpośredniego kontaktu z pracodawcą.

Pracodawcy są zadowoleni z tej formy współpracy, bowiem nie trafiają do nich osoby przypadkowe, lecz ściśle wyselekcjonowana grupa spełniająca wymagania zawarte w ofercie.

Jakie konsekwencje mogą dotknąć bezrobotnych, którzy nie przyjdą na jarmark?

Jarmarki Ofert Pracy mają na celu ułatwienie kontaktu z pracodawcą, przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, złożenie dokumentów aplikacyjnych. Rezygnacja z oferowanego przez pracodawcę stanowiska pracy nie powoduje wykreślenia z ewidencji osób bezrobotnych.

Natomiast wszystkie osoby, które rejestrują się w Urzędzie Pracy mają obowiązek zgłaszać się w wyznaczonym terminie zgodnie z Art. 33 ust. 3 powyżej przytoczonej ustawy, który mówi  że "bezrobotny ma obowiązek zgłasza się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikający z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Informacje pisemne o prawach i obowiązkach otrzymują osoby po dokonaniu rejestracji, co potwierdzone jest własnoręcznym podpisem.

Czy PUP w Raciborzu dysponuje odrębną statystyką dotyczącą skuteczności Jarmarku Ofert Pracy, tj. ile osób skorzystało z zaprezentowanych na danym/łącznie wszystkich jarmarku/ach ofert pracy i znalazło zatrudnienie?

Powiatowe Urzędy Pracy prowadza statystki, które nakłada na nie ustawodawca, swoje działania koncentrujemy przede wszystkim na udzielaniu pomocy osobom zarejestrowanym. Tut. Urząd nie podchodzi do problemu w ujęciu statystycznym, zresztą trudno mówić o statystykach, kiedy ni zawsze przecież pierwszy kontakt z pracodawca kończy się zatrudnieniem. Zazwyczaj jest to początku procesu, który może skończyć się z podjęciem pracy. Raz jeszcze należy zaznaczyć, że ideą Jarmarku Ofert Pracy ma być ułatwienie bezpośredniego kontaktu na linii bezrobotny-pracodawca.

/Wojciech Żołneczko/
——————————————————————————————————————– 
Polecamy również:

11 ofert na XIII Jarmarku Ofert Pracy

Przedstawiciele handlowi, pracownicy biurowi, dyrektor handlowy, prezes… To niektóre z ofert pracy, które pojawiły się na XIII Jarmarku Ofert Pracy w Raciborzu – szczegóły>>>.

Liczba bezrobotnych w powiecie przekroczyła 3 tysiące osób

Według danych szacunkowych na koniec listopada w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 3049 osób, w tym 1894 kobiety. W porównaniu do października, liczba bezrobotnych wzrosła o 68 osób.

Z MEDIÓW: Gdzie najlepiej płacą za pracę?

Górnictwo, leśnictwo, przemysł energetyczny… Zatrudnieni w tych branżach nie muszą narzekać na niskie zarobki. Sprawdź, w których branżach  najlepiej płacą za pracę –  szczegóły>>>

——————————————————————————————————————– 

Podziel się informacją lub napisz własny  artykuł na forum.
Dodaj Temat na:   
forum.raciborz.com.pl

Dodaj!

——————————————————————————————————————-

- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. Kochani przypatrzcie się uważnie jak dziwacznie i pokrętnie wypowiedziała się PUPowa biurwa na zadane pytanie: dlaczego informacja o jarmarku pracy pojawia się na stronie internetowej PUPy dopiero w dniu jarmarku?. Cały PUP to jedna wielka farsa. Łażą urzedniczki parami po całym urzędzie z jakąś jedną pierdółką, kartką lub długopisem. Czy im się płaci za skuteczną pomoc bezrobotnym czy za ściemnianie i spacerowanie po korytarzach z koleżanką? Co ciekawsze oferty pracy są sprzedawane znajomym urzedników a dla bezrobotnych jest reszta ochłapów. Jakże często PUP nie sprawdza tego co im pracodawcy dają w ofercie dla bezrobotnych. Potem w PUP o tej pracy informują co innego a jak się człowiek dodzwoni do pracodawcy to słyszy zupełnie coś innego. No ale grube miliardy idą w całym kraju na karmienie takich urzedasów i dyrektorów PUP jak ci w Raciborzu. Rząd wymaga sztucznego zaniżania stopy bezrobocia, to potem się robi różne farsy z jarmarkami czy proponowanie bezrobotnym pracy w prosektorium czy jako szambonurek, a jak odrzuci taką ofertę pracy to go skreśla się z listy bezrobotnych a rząd chwali się kolejnym spadkiem bezrobocia.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here