Chcesz prowadzić własny biznes? Lokale na zamku czekają

0

Na zamku wygospodarowano na ostatniej kondygnacji Domu Książęcego 5 pomieszczeń w których bezrobotni mogą bezpłatnie rozpocząć działalność gospodarczą

Rozpoczęcie działalności jest możliwe w ramach tzw. „inkubatora przedsiębiorczości”. Aktualnie w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim swoje siedziby ulokowały  dwie młode i przedsiębiorcze osoby  które otrzymały wsparcie finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.” W przyszłość”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1 ,  Poddziałanie 6.1.3.

- reklama -

Jedno pomieszczenie   zostało  udostępnione na Kancelarię Adwokacką oferującą usługi prawnicze , polegające na  udzielaniu porad prawnych  w szczególności sporządzania projektów aktów  normatywnych, umów i innych  dokumentów, oraz reprezentowania klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości i innymi organami władzy publicznej,  w drugim  lokalu   świadczone są usługi  public relations- kreowanie wizerunku firm i instytucji, projektowanie komunikacji oraz doradztwo i bezpośrednia pomoc w tworzeniu  lepszej bądź nowej  marki  firmy-instytucji.

Środki finansowe uzyskane z powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostały przeznaczone  na zakup  programów komputerowych  i sprzętu niezbędnych do prowadzenia działalności oraz  wyposażenia pomieszczeń  natomiast w ramach  bezpłatnego użytkowania pomieszczeń   młodzi przedsiębiorcy  mogą  korzystać  przez  12 miesięcy  z bezpłatnego udostępnienia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody ,bezpłatnego  dostępu do  Internetu , jak również do bezpłatnego współkorzystania  z  pomieszczenia socjalnego.

Na   osoby, które mają dobry  pomysł na biznes czekają   jeszcze 3 pomieszczenia na Zamku Piastowskim, w których mogą bezpłatnie rozpocząć działalność gospodarczą.

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here