Likwidacja barier architektonicznych czy turnusy rehabilitacyjne? Czego bardziej oczekują niepełnosprawni?

sesja rady powiatu

Rządząca powiatem koalicja na turnusy rehabilitacyjne chciała przeznaczyć 6 razy więcej pieniędzy niż na likwidację barier architektonicznych utrudniających życie niepełnosprawnym. Opozycja się z tym nie zgadza. Ostatecznie doszło do kompromisu, ale czy satysfakcjonującego?


Uchwała w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017 znalazła się w programie lutowej sesji rady powiatu. Zgodnie z zaproponowanym przez władze powiatu podziałem, 180 tys. zł miało być przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zaś na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych przeznaczono 31 tys. zł.

- reklama -

Propozycję podziału środków opracował Referat Spraw Społecznych raciborskiego starostwa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu jednostki realizujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. Z takim podziałem nie zgadza się jednak radna Teresa Frencel – z jej doświadczeń w działalności z osobami niepełnosprawnymi wynika, iż kwota przeznaczona na usuwanie barier jest dalece niewystarczająca, stąd zwróciła się do rady o zniwelowanie tej dysproporcji i przekazania większej sumy, co ma znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie wielu niepełnosprawnym.

Z racji tego, iż starosta niezbyt kwapił się do wprowadzania zmian do treści uchwały, a opozycja trwała przy swoim, przewodniczący Adam Wajda zarządził przerwę podczas której zarząd powiatu mógł naradzić się nad propozycją radnej. Po wznowieniu obrad wicestarosta Marek Kurpis poinformował, iż zarząd proponuje zmianę w postaci ściągnięcia 30 tysięcy z turnusów i przekierowaniu ich na likwidację barier. W ten sposób na to pierwsze zadanie przeznaczone byłoby 150 tysięcy zł, zaś pula na drugie wzrasta do kwoty 61 tysięcy. Kurpis zapewnił też, że w przyszłych latach możliwy jest dalszy wzrost.

Czy ten kompromis zadowala opozycję? Absolutnie nie! – Jesteście przewidywalni aż do bólu. Podczas gdy się naradzaliście, my w kuluarach przewidywaliśmy to co zaproponujecie – nie szczędził krytyki Dominik Konieczny, według którego wzrost o 50 tysięcy w tym zakresie to absolutne minimum. Jego słowa nie doprowadziły jednak do zmiany zdania radnych koalicji i ten częściowy kompromis został przegłosowany.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here