6 marca w powiecie raciborskim rusza kwalifikacja wojskowa

żołnierz

Stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe. Dotyczy to również osób, które z różnych przyczyn nie otrzymały wezwania. Za niezgłoszenie się do grożą sankcje w postaci grzywny i przymusowego doprowadzenia przez policję.


Od 6 do 31 marca 2017 r. w powiecie raciborskim potrwa kwalifikacja wojskowa. Kwalifikacja obejmuje obszar miasta: Racibórz; miasta i gminy Krzanowice i Kuźnia Raciborska; gmin: Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik.

- reklama -

Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu raciborskiego urzędować będzie jak co roku w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (duży budynek) w godzinach 11.00 – 17.00.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzają ją wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Zadania w zakresie przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wykonywane są także przez autonomiczne i niezależnie od siebie działające wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które w drodze decyzji administracyjnej orzekają o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W trakcie kwalifikacji wojskowej, wszystkim osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe.

Pamiętać należy o tym, że planując wyjazd za granicę lub zmianę miejsca zamieszkania, najpierw zgłosić się do kwalifikacji wojskowej. Praca za granicą nie jest żadnym usprawiedliwieniem niezgłoszenia się chyba, że osoba pracująca za granicą jest wymeldowana z kraju.

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku obejmie:
– mężczyzn urodzonych w 1998 roku,
– mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 97, którzy nie zgłosili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej,
– osoby urodzone w latach 1996 – 97, wobec których orzeczono czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej i okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem  kwalifikacji wojskowej,
– kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, tj. kończące w tym roku szkoły medyczne, weterynaryjne,  kierunki psychologiczne.

Do kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić się osoby, które ukończyły 18 lat i chcą ochotniczo zgłosić się do służby wojskowej, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Podstawa: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1657).

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here