Hodowcy mogą już uwolnić swoje ptaki

Grypa ptaków. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przepisy nowego rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi właśnie weszły w życie.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków uchyla wcześniejsze rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r.

- reklama -

Nowe przepisy zwalniają hodowców z obowiązku utrzymywania drobiu w zamknięciu, ale w dalszym ciągu należy stosować się do licznych wytycznych, pozwalających na minimalizowanie ryzyka przeniesienia grypy ptaków do gospodarstwa.

Zgodnie z rozporządzeniem, zakazuje się pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki oraz wnoszenia/wwożenia na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Hodowcy mają również m.in. nakaz utrzymywania drobiu w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami, przechowywania paszy oraz karmienia i pojenia ptactwa w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami, wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, stosowania odzieży ochronnej i przestrzegania zasad higieny osobistej, oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem, powstrzymywania się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu w przypadku uczestniczenia w polowaniu na ptaki łowne (do 72h od zdarzenia) oraz dokonywania codziennego przeglądu drobiu i zawiadamiania organu Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku zauważenia zwiększonej śmiertelności lub innych, niepokojących objawów klinicznych.

Pełną treść rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdziecie w załączniku poniżej. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 6 kwietnia br.

Nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

/k/
Fot. pixabay

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj