Ruszył nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

praca

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu ogłasza ponowny nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski można składać do 12 maja.

- reklama -

PUP Racibórz zaprasza Pracodawców, którzy spełniają priorytety wskazane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do składania wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przyznawanie środków z KFS odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 14 maja 2014 . w spr. przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2155 z poźn. zm.) oraz informacjami zawartymi poniżej.

Wnioski można:

składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urząd Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz – KANCELARIA – parter /godz. 7.00 – 15.00/;
przesłać pocztą na adres urzędu –  ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz.
elektronicznie na adres e-mail: [email protected] lub [email protected] /wniosek musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym/.

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do urzędu.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here