Leśnicy dokładniej oszacowali ogrom zniszczeń po trąbie powietrznej

trąba powietrzna

W uwagi na porę roku i panujące warunki atmosferyczne, trwa wyścig z czasem. Leśnicy starają się przygotować drewno do wywozu, tak by jak najszybciej mogło ono wyjechać z lasu.

- reklama -

24 lipca 2017 roku, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, odbyło się kolejne spotkanie zespołu doradczego powołanego przez Dyrektora RDLP w Katowicach Decyzją nr 65/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku, w sprawie powołania stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym – 1 stopnia oraz powołania doraźnego zespołu doradczego RDLP w Katowicach.

Na spotkaniu została przedstawiona obecna sytuacja jaka panuje na terenie poklęskowym. Już w 2 dni po przejściu trąby powietrznej odbył się przelot samolotu nad zniszczonymi drzewostanami. Jego celem było wykonanie zdjęć lotniczych, które były podstawą do sporządzenia ortofotomapy tego terenu.

Otrofotomapa, którą Nadleśnictwo Rudy Raciborskie otrzymało w ciągu tygodnia od katastrofalnego w skutkach huraganu, pozwoliła na sporządzenie dokładnego szacunku szkód wyrządzonych w drzewostanie.

Z analizy wynika, że zniszczeniu uległo około 2000 ha lasu, z czego 700 ha huragan zniszczył doszczętnie, a 1300 ha zostało uszkodzonych częściowo. Inwentaryzacja ilości drewna poklęskowego, sporządzona na podstawie ortofotomapy, wykazała 265 tys m3 surowca.

7 lipca przeszedł huragan, a już 18 lipca wszystkie drogi pożarowe i wywozowe w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie zostały udrożnione.

Obecnie, z uwagi na porę roku i panujące warunki atmosferyczne, trwa wyścig z czasem. Leśnicy starają się przygotować drewno do wywozu, tak by jak najszybciej mogło ono wyjechać z lasu. Jest to podyktowane zarówno aspektami ekonomicznymi jak i związanymi z ochroną przeciwpożarową terenu poklęskowego. Drewno sosnowe niezwykle szybko ulega zasinieniu (opanowaniu przez niektóre grzyby z grupy workowców i grzybów niedoskonałych), tracąc na wartości rynkowej. Należy także pamiętać o tym, że w surowcu poklęskowym powszechnie występują spękania, zarówno podłużne jak i obwodowe. Od 18 lipca udało się pozyskać 1600 m3 drewna. Panujące wysokie temperatury i susza sprawiają, że wzrasta zagrożenie pożarem na tych terenach.

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie cały czas usuwa skutki huraganu, a w prace te zaangażowanych jest 18 osób z terenowej służby leśnej Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, 8 osób oddelegowanych z innych jednostek oraz 22 pilarzy Zakładów Usług Leśnych z pomocnikami. Pracę ludzi wspomaga 9 zestawów maszyn harwester + forwarder, 2 ciagniki LKT, 7 ciągników z przyczepą samozaładowczą i 7 ciągników rolniczych z wciągarką.

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie przeprowadziło pierwszą turę specjalistycznego szkolenia bhp zarówno dla służby leśnej jak i dla pracowników ZUL. 24 lipca odbyło się szkolenie dla pracowników oddelegowanych z innych jednostek, a następne szkolenia będą organizowane w miarę zaistnienia takiej potrzeby.

źródło: katowice.lasy.gov.pl

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here