Małgorzata Krawczyńska szefową DPS Złota Jesień

złota jesień

1 sierpnia Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał umowę na czas nieokreślony od 1 sierpnia 2017 r. na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” Małgorzacie Krawczyńskiej. Zarząd złożył dyrektor DPS gratulacje oraz życzenia sukcesów w kierowaniu placówką.

- reklama -

Małgorzata Krawczyńska podziękowała za zaufanie, jakim została obdarzona. Podkreśliła, że DPS działa stabilnie, realizując zadania statutowe. Aktualnie, w placówce przebywa 205 mieszkańców, co kształtuje się na poziomie pełnego obłożenia. DPS „Złota Jesień” cieszy się bardzo dobrą opinią oraz zaufaniem społecznym. Atutami są standard opieki, w tym zapewniony dostęp do opieki medycznej, oraz doświadczenie. Kwestie pracownicze zostały uspokojone. Dyrektor zaznaczyła, że postawiła w swoich dotychczasowych działaniach na rozwój i inwestycje w kadry. Udało się m.in. pozyskać ponad 20 tys. zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń dla pracowników.

Bardzo efektywnie i pomyślnie układa się współpraca z ośrodkami kształcenia w zakresie przyjmowania praktykantów do placówki. Osoby uczące się z zaangażowaniem wykonują powierzane zadania i obowiązki, zdobywając cenne doświadczenie zawodowe.

W planach jest dalszy rozwój placówki, w tym również inwestycje infrastrukturalne. Pilną potrzebą jest wykonanie prac modernizacyjnych w kuchni.

Małgorzata Krawczyńska do końca lipca br. była dotychczas zatrudniona na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Posiada wymagane kwalifikacje do pełnienia powierzonego stanowiska zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Kandydaturę Małgorzaty Krawczyńskiej pozytywnie zaopiniował dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here