Victoria Kocjan i Mariusz Wycisk odebrali stypendia marszałka

Stypendia marszałek Racibórz edukacja
Stypendia Marszałka Województwa Ślaskiego (Fot. BP Witold Trólka)

Trzydzieścioro najzdolniejszych uczniów województwa śląskiego otrzymało Stypendia Marszałka Województwa Śląskiego. Wśród nich są uczniowie z powiatu raciborskiego.

- reklama -

 

22 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 do czerwca 2018 r.” O stypendium ubiegało się 160 uczniów województwa śląskiego.

Wśród 30 nagrodzonych znaleźli się:

Victoria Kocjan – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, mieszkanka Kornic, za osiągnięcia w pływaniu;

Mariusz Wycisk – uczeń IV klasy organów (klasa Elżbiety Włosek-Żurawieckiej) w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. i A. Szafranków w Rybniku, mieszkaniec Kuźni Raciborskiej, za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Jednym z podstawowych kryteriów przyznania stypendiów była średnia ocen na świadectwie. By móc starać się o wyróżnienie marszałka województwa, trzeba było legitymować się wynikiem co najmniej 4,8.

Racibórz Edukacja ZSOMS
Victoria Kocjan otrzymała Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego (fot. ZSOMS Racibórz).

– To dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się z najlepszymi uczniami województwa śląskiego – przywitał zebranych Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego. – Inicjatorem tych stypendiów jest Jan Olbrycht, obecnie eurodeputowany, który przekonywał, że obowiązkiem jest promowanie tych najzdolniejszych Gratuluję Wam waszych talentów i tego, jak je rozwijacie. Tak trzymać! – mówił.

Mariusz Wycisk po ukończenia klasy akordeonu w PSM w Raciborzu (w roku 2012) zdał egzamin wstępny do klasy organów mgr Elżbiety Włosek-Żurawieckiej w PSM w Raciborzu, a po roku nauki przystąpił do egzaminu wstępnego do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rybniku, gdzie kontynuuje naukę w klasie organów mgr Elżbiety Włosek-Żurawieckiej. Już w pierwszej klasie, we wrześniu 2014r. zdobył I miejsce w „XI Ogólnopolskim Białostockim Festiwalu Młodych Organistów” w Białymstoku (fot. IX koncert Festiwalu Fide et Amore).

– Gratuluję wszystkim , którzy ubiegali się o stypendia. Słowa uznania i podziękowania należą się też jednak nauczycielom i rodzicom, bez których nie byłoby tych wyników. Nagradzamy dzisiaj Wasz talent, ale też zaangażowanie i pasję i przy okazji zachęcamy do dalszej pracy – podkreśliła Lucyna Ekkert, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

– Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Przyznawane jest w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku”. Na rok szkolny 2017/2018 Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył łącznie na stypendia kwotę 114 tys. złotych. Jednostkowe stypendium wynosi 3800 zł i będzie przekazywane uczniom w 10 transzach tj. od września 2017 roku do czerwca 2018 roku – wyjaśnia Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here