Wystawili ponad 500 oświadczeń. Staż graniczna zlikwidowała kolejną przestępczą działalność

Wystawili ponad 500 oświadczeń. Staż graniczna zlikwidowała przestępczą działalność
Wystawili ponad 500 oświadczeń. Staż graniczna zlikwidowała przestępczą działalność

Dwaj Polacy, którzy wystawili fikcyjne oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla ponad 500 cudzoziemców, usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Mężczyźni zostali zatrzymani na terenie Śląska przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach. Podczas działań zabezpieczono laptopy, telefony komórkowe i inne elektroniczne nośniki informacji.

- reklama -

W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że zatrzymani Polacy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od stycznia do końca maja 2017 roku udzielali pomocy obywatelom Ukrainy w nielegalnym przekraczaniu granicy z Ukrainy do Polski.

Przestępcza działalność polegała na rejestrowaniu w Powiatowych Urzędach Pracy na terenie Śląska fikcyjnych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Wystawione dokumenty przekazywane były następnie na terytorium Ukrainy. Na ich podstawie cudzoziemcy uzyskiwali w polskich placówkach konsularnych na Ukrainie wizy z prawem do pracy w Polsce, a następnie na podstawie uzyskanych polskich wiz przekraczali granicę RP wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Po przyjeździe do Polski jednak nie podejmowali pracy u polskich pracodawców wskazanych w oświadczeniach. Posiadane wizy wykorzystywali w innych celach, również w celu wyjazdu do państw UE.

W sumie obywatele Polski zarejestrowali ponad 500 takich oświadczeń. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piekarach Śląskich. Za popełnione przestępstwo mężczyźni usłyszeli już zarzuty z art. 18 § 3 kk w związku z art. 264 § 3 kk. Grozi im za ten czyn do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Od 11 czerwca zniesiony został obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego i spełnienie pozostałych warunków wjazdu określonych w przepisach, a pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Jednak w pozostałych przypadkach nadal obowiązuje ruch wizowy.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here