Zgłoś kandydaturę do Nagrody Mieszko AD 2017

Laureaci Mieszko AD 2016
Laureaci Mieszko AD 2016

Do 30 listopada trwa przyjmowanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2017.

- reklama -

 

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznymi i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, na podstawie oceny osiągnięć lub całokształtu działalności o istotnym znaczeniu dla powiatu raciborskiego.

Z wnioskiem o jej przyznanie mogą wystąpić:
1) organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki;
2) stowarzyszenia i fundacje;
3) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) uczelnie i szkoły wyższe;
5) prasa, radio, telewizja, (media);
6) pełnoletni mieszkańcy powiatu raciborskiego w liczbie co najmniej 15.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy Placu Stefana Okrzei 4, lub przesłać na adres pocztowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 30 listopada 2017 r.

Laureat Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2017 otrzyma statuetkę Mieszka – księcia raciborskiego wykonaną z brązu, dyplom oraz nagrodę finansową.

Czytaj również: Laureaci Mieszko AD 2016

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here