Atak zimy w Raciborzu. PK zużyło już 50 ton soli

0
Atak zimy w Raciborzu. PK zużyło 50 ton soli
Atak zimy w Raciborzu. PK zużyło 50 ton soli

Zgodnie z zapowiedziami meteorologów sypnęło śniegiem. Drogowcy mają pełne ręce roboty. 

- reklama -

 

W związku z intensywnym opadami śniegu  na drogi i chodniki wyjechały pługi, piaskarki i zamiatarki Przedsiębiorstwa Komunalnego. W ciągu kilkunastu godzin PK zużyło 50 ton soli.

Jak zorganizowany jest podział zadań w gminie Racibórz w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników?

– za organizowanie i wykonanie akcji zimowej na drogach, placach, chodnikach i parkingach gminnych, na ścieżkach i alejkach w parkach i na skwerach gminnych, targowiskach miejskich, przystankach komunikacji zbiorowej odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Komunalne;

– za odśnieżanie, posypywanie gołoledzi i likwidację skutków zimy na terenach administrowanych przez MZB – odpowiada Miejski Zarząd Budynków;

– zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (zasuwy, hydranty, kraty kanalizacyjne itp.) oraz odwodnienia wiaduktów PKP – to obowiązki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.;

– Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. odpowiada za zapewnienie należytego stanu technicznego dróg, chodników, parkingów i innych terenów należących do gminy;

– egzekwowanie od odpowiedzialnych osób i podmiotów obowiązków w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z obiektów – to zadania Straży Miejskiej;

– Biuro Zarządzania Kryzysowego – odpowiada za ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach.

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Zgodnie z Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Racibórz, właściciele nieruchomości lub ich zarządcy zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Fot. UM Racibórz

publ. /j/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here