PUP rozdysponuje blisko ćwierć miliona na kształcenie dla pracodawców i pracowników

Powiatowy Urząd Pracy
PUP rozdysponuje blisko ćwierć miliona na kształcenie dla pracodawców i pracowników

Krajowy Fundusz Szkoleniowy przyznał Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu 240,1 tys. zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników. PUP wstępnie planuje przyjmować wnioski przez trzy dni, w terminie od 26 do 28 lutego.

- reklama -

W związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 240,1 tys. zł Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu  będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku:

Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

Planowany termin naboru wniosków: od 26.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

Uwaga!

Pracodawca w naborze składa jeden wniosek z kompletem załączników.
Wnioski pracodawców, złożone poza terminem naboru oraz bez kompletu załączników pozostają bez rozpatrzenia.
Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na ich rozpatrzenie.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców, które są kompletne oraz nie wymagają uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień oraz spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra właściwego ds. pracy.

Elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków:

zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

Wszystkie potrzebne formularze do pobrania na stronie internetowej PUP Racibórz.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj