Blisko 6 mln trafi do powiatu raciborskiego na autobusy

Blisko 6 mln trafi do powiatu raciborskiego na autobusy

Powiat Raciborski otrzymał od marszałka dofinansowanie na projekt Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim. Wnioskowane dofinansowanie to 5 973 958,94 zł.

- reklama -

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/16 RIT Subregionu Zachodniego z poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

Alokacja konkursu, wynosząca ponad 19 mln zł, pozwoliła w pierwszej kolejności na dofinansowanie tylko 2 projektów. Zarząd Województwa Śląskiego podjął jednak decyzję o zwiększeniu kwoty wsparcia w konkursie o ponad 2 mln zł, która finalnie wyniosła prawie 21,5 mln zł, co pozwoliło na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów pozytywnie ocenionych w ramach naboru.

Dofinansowanie otrzymają:

Rybnik – Miasto na prawach powiatu, na projekt: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku.
Żory – Miasto na prawach powiatu, na projekt: Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej.
Powiat Raciborski na projekt: Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim.
Wnioskowane dofinansowanie – 5 973 958,94 zł
Całkowity koszt projektu – 8 645 670,00 zł

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here